Skip til primært indhold

Inklusionsundersøgelse afventer nationalt forskningsprojekt

Psykiatri- og socialudvalget vil afvente resultatet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærds projekt ”Inklusionspanelet,” inden det besluttes, om en regional undersøgelse af inklusion i folkeskolen skal sættes i søen.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har nedsat forskningsprojektet ”Inklusionspanelet”. Dette projekt ligner meget det, som Psykiatri- og Socialudvalget drøftede på mødet den 20. juni 2014 vedr. inklusion i folkeskolerne.

Målet med regionens undersøgelse var at få undersøgt, hvilken betydning den øgede inklusion i folkeskolen har for de elever, der starter på en ungdomsuddannelse – mentalt og fagligt.

Men nu er SFI med forskningsprojektet ”Inklusionspanelet” kommet i forkøbet, og derfor har regionens Psykiatri- og socialudvalg besluttet at afvente resultatet af projektet, inden udvalget tager stilling til, om det er nødvendigt med en undersøgelse finansieret af Region Syddanmark.

- Det er på alle måder glædeligt, at SFI også interesserer sig for inklusion. SFI har både musklerne og den fornødne know how til at lave en grundig undersøgelse på landsplan, og derfor er der ingen grund til, at vi på nuværende tidspunkt bruger ressourcer på at lave noget parallelt, siger Thies Mathiasen (DF), der er formand for regionens Psykiatri- og socialudvalg.

”Inklusionspanelet” er et forskningsprojekt om inklusion af elever med særlige behov i almindelige klasser i folkeskolen. Forskningsprojektet skal lave et ”panel” af 9.300 elever i 5. og 7. klasse fordelt over hele Danmark - i alt 430 skoleklasser.

Projektet fokuserer på at undersøge eleverne og deres klassekammeraters oplevelser af inklusion.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V