Skip til primært indhold

Tilfredse medarbejdere forudsætter dygtige ledere

Region Syddanmark har netop modtaget resultaterne for dette års medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Medarbejderne kvitterer for styrket ledelse og faglighed – også selvom de oplever udfordringer på nogle områder.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) for 2014, som knap 18.000 medarbejdere i Region Syddanmark har besvaret, er netop landet hos ledelserne på sygehusene, de sociale tilbud samt i regionshuset i Vejle.

De overordnede resultater viser fremgang på nogle områder – og tilbagegang på andre.

- Jeg er rigtig glad for, at vores medarbejdere synes, at de har dygtige ledere i det daglige. Samtidig fortæller de, at deres opgaver giver mening for dem. Og det er jo to helt fundamentale grunde til at gå motiveret på arbejde hver dag. Jeg kan samtidig konstatere, at vi også har noget at indhente i forhold til den enkeltes udvikling og trivsel. Og her er medarbejdernes tillid til ledelsen vigtig, for det er netop i det samarbejde, at vi kan skabe en endnu bedre arbejdsplads, siger konstitueret regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

Nu skal der dialog og handling til

Det er nu op til de enkelte afdelinger i regionens enheder at gennemgå tallene. Ledere og medarbejdere skal sammen drøfte, hvor udfordringerne ligger og hvad der på den baggrund skal sættes fokus på i afdelingen.

- Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er ikke en færdig resultatliste. Den er et vigtigt redskab til den lokale dialog. Det er der skabt endnu bedre mulighed for i år, tilføjer Jacob Stengaard Madsen.

Regionens enheder, herunder de enkelte sygehuse, har i år haft mulighed for at supplere koncernspørgerammen med lokale spørgsmål. Det har næsten alle enheder benyttet sig af. Der er tilføjet over 1.200 afdelingslokale spørgsmål til målingen, fordelt på 81 afdelinger. 

Fakta

  • I alt har 22.820 ansatte haft mulighed for at deltage i målingen. Heraf valgte 17.799 at deltage, hvilket giver en svarprocent på 78.
  • Den overordnede resultatrapport for Region Syddanmark, som denne artikel handler om, indeholder udelukkende de spørgsmål, der indgår i koncernspørgerammen.
  • I forhold til resultaterne for sidste år viser den overordnede resultatrapport for MTU’en for 2014, at hovedområderne ”Den nærmeste ledelse” og ”Dine arbejdsopgaver” er gået op med hhv. 0,2 (fra 3,8 til 4,0) og 0,4 (fra 3,6 til 4,0) på en skala fra 1 til 5.
  • På hovedområderne ”Din udvikling” er der sket en tilbagegang på 0,3 (fra 3,9 til 3,6), på ”Social kapital” er der sket en tilbagegang på 0,2 (fra 3,9 til 3,7) og på ”Trivsel” en tilbagegang på 0,1 (fra 4,1 til 4,0) på en skala fra 1 til 5.

Yderligere oplysninger

Konst. regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 2920 1020.

Afdelingschef Aage Christensen, Koncern HR, Region Syddanmark, mobil 2920 1807.

APPFWU01V