Skip til primært indhold

Region Syddanmark genindkalder kvinder til mammografiscreening

Region Syddanmark vil nu tilbyde et stort antal kvinder en mammografiscreening. Det sker, efter regionens jurister har vurderet, at regionen har haft en uhensigtsmæssig praksis, hvor kvinder er meldt ud af programmet, fordi de ikke reagerede på i alt tre invitationer til screening.

Region Syddanmark er klar til at sende breve til 7.223 syddanske kvinder for at tilbyde dem en screening for brystkræft. Det drejer sig om kvinder, der i perioden 2008-13 ikke har fået et regelmæssigt tilbud, sådan som 50-69-årige kvinder ellers skal have hvert andet år.

Kvinderne har ikke fået et regelmæssigt tilbud, fordi regionen frem til 2013 meldte kvinder, der ikke reagerede på den første invitation, og heller ikke reagerede på to påmindelsesbreve med nye tider, ud af mammografiscreeningsprogrammet.

Nu har en juridisk undersøgelse imidlertid vist, at det var en uhensigtsmæssig administrativ praksis. Derfor tilbydes de frameldte kvinder nu en ny tid.

- Vi har tolket kvindernes manglende fremmøde som om, de ikke ønskede at være omfattet af screeningsprogrammet. Det har aldrig været vores intention at fratage kvinder, der gerne ville undersøges for brystkræft, muligheden for en screening. Vi beklager meget, hvis det er sket. Derfor sætter vi også alle kræfter ind på at informere de berørte kvinder om, at de kan få en hurtig tid til screening eller kan søge erstatning, hvis de har fået brystkræft, siger direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark.

Alle berørte kvinder kan forvente at få et brev fra Region Syddanmark i uge 47.

Kvinder med brystkræft eller pårørende informeres også

Som led i Region Syddanmarks kommunikation med de berørte kvinder, er der 64 kvinder med brystkræft, der informeres om, at de har mulighed for at prøve deres sag hos Patienterstatningen.

Nærmeste pårørende til 22 kvinder, der er døde med brystkræft, informeres om, at de har mulighed for at søge erstatning ved Patienterstatningen.

Kvinder med brystkræft og nærmeste pårørende til afdøde kvinder kan søge, fordi det ikke kan udelukkes, at kræftsygdommen måske kunne have været opdaget tidligere, hvis kvinden var blevet indkaldt til regelmæssig mammografiscreening.

Det er dog ikke ensbetydende med, at de har ret til erstatning, for det vil være op til en konkret juridisk vurdering i det enkelte tilfælde.

Procedure fra Fyns Amts tid

Da Sundhedslovens § 85 trådte i kraft i december 2008, blev mammografiscreening gjort til et nationalt, lovfæstet tilbud hvert andet år for alle kvinder mellem 50 og 69 år.

Fyns Amt indførte i 1993 et tilbud om mammografiscreening til 50-69-årige kvinder, og det var i den forbindelse, at amtet fastlagde en procedure om, at kvinder, der ikke mødte op til screening efter en indkaldelse og to påmindelsesbreve, automatisk blev frameldt programmet.

I forbindelse med, at Region Syddanmark indførte screening i hele regionen, videreførte regionen proceduren med at framelde kvinder, der ikke reagerede på tre indkaldelser i samme runde.

Regionens jurister vurderer, at Fyns Amts procedure var i fuld overensstemmelse med loven, mens regionens videreførelse af proceduren er problematisk, idet Kræftplan II ophøjede tilbuddet om screening til lov.

- Hver gang en kvinde ikke er mødt op til screening – det vil sige tre gange – har der stået medarbejdere klar til at tage imod hende. Derfor var det naturligt for os at bruge ressourcerne mere optimalt til glæde for kvinder, som gerne ville til. Men det er klart, at vi retter ind og retter op nu, hvor regionens jurister vurderer, at vi har haft en uhensigtsmæssig praksis, siger Per Busk.

Ny fremgangsmåde i dag

I dag er der ingen syddanske kvinder, der bliver meldt fra programmet for mammografiscreening, hvis de ikke møder op. 

Alle kvinder mellem 50 og 69 år får tilbudt screening hvert andet år, med mindre de selv aktivt framelder sig programmet.

På hjemmesiden www.rsyd.dk/manglendeindkaldelse er der flere informationer om screening og andre spørgsmål, som kvinder, der har været meldt fra screeningsprogrammet, kan have brug for at få svar på.

Fakta:

  • Antal kvinder (50-69 år), der gentilmeldes screeningsprogrammet: 5.798
  • Kvinder (70 år eller ældre), der tilbydes en kontrolscreening: 1.425
  • Samlet antal kvinder, der tilbydes screening: 7.223
  • Antal kvinder, der informeres om, at de kan prøve sagen ved Patienterstatningen: 64
  • Antal pårørende, der informeres om, at de kan prøve sagen ved Patienterstatningen: 22
  • Afdøde af anden årsag eller fraflyttet regionen: 1.548
  • Antal kvinder, der ikke er blevet indkaldt til en eller flere screeninger efter 2008 pga.   administrativ framelding: 8.771
  • I alt er ca. 163.500 kvinder i alderen 50-69 år tilmeldt brystkræftscreeningsprogrammet i Region Syddanmark efter gentilmeldingen.

Yderligere information:

Direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark, 2172 6687.

APPFWU01V