Skip til primært indhold

Psykisk syge skal leve længere

En ny undersøgelse bekræfter, at psykisk syge borgere i Region Syddanmark lever væsentligt kortere end syddanskere, der ikke lider af en psykisk sygdom. Flere initiativer skal rette op på uligheden.

Er du syddansker og lider af en psykisk sygdom, får du sandsynligvis et kortere liv end din nabo, der ikke er psykisk syg. Det viser resultatet af en ny undersøgelse bestilt af Region Syddanmark og gennemført af Aarhus Universitet.

Resultatet finder formand for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF) dybt bekymrende.

- Det er et stort problem, at de sindslidende har væsentlig kortere levetid end andre borgere i regionen. Det har store konsekvenser for de sindslidende – og for samfundet, og det kan vi simpelthen ikke sidde overhørig. De psykisk syge skal have det bedre og leve længere, og derfor er vi allerede i gang med nogle initiativer, der skal rette op på uligheden, og flere er på vej, siger Thies Mathiasen (DF).

Undersøgelsen viser, at for de syddanske kvinders vedkommende er den gennemsnitlige levealder hos svært psykisk syge i gennemsnit 16 år kortere end hos ikke psykisk syge kvinder, mens det for mændenes vedkommende drejer sig om 13 år. Tager man højde for den statistiske usikkerhed, så flugter undersøgelsens resultater med tidligere undersøgelser af problemet på landsplan.

Mange dør af livsstilssygdomme

Øget fokus på forebyggelse og behandling af sindslindendes fysiske sygdomme er omdrejningspunktet i de initiativer, som regionen har sat i gang. Undersøgelsen viser nemlig også, at i to ud af tre tilfælde dør den psykisk syge af fysiske sygdomme som diabetes, astma, hjertekarsygdomme eller KOL.

Motion og sunde livsvaner er centrale elementer i de indsatser, regionen sætter i gang. I de nye byggerier inden for psykiatrien er det tænkt ind i byggeplanerne, at der skal være bedre mulighed for motion. På det nye psykiatriske sygehus i Esbjerg er der derfor bygget en stor gymnastiksal.

Bivirkninger fra den medicin, som de psykiatriske patienter får, er også i søgelyset. Flere af lægemidlerne kan føre til, at patienterne tager mange kilo på og får forhøjet blodtryk – og det kan igen øge risikoen for en række livsstilssygdomme.

Region Syddanmark har netop søgt og fået 7,5 millioner kroner fra Sundhedsministeriet til at etablere et nyt rådgivningsteam, der skal være med til at gennemgå de enkelte psykiatriske patienters medicin og eventuelt regulere brugen af den.

Samarbejde er nødvendigt

Undersøgelsen af de psykisk syges levetid bekræfter, at et samarbejde mellem flere parter er nødvendigt, hvis indsatsen for at give de sindslidende et længere liv for alvor skal bære frugt.

Som den eneste region i Danmark har Region Syddanmark derfor en strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med sindslidelser, der er blevet til i et samarbejde mellem psykiatrien, det somatiske område, de praktiserende læger og de 22 kommuner i Region Syddanmark.

Strategien er ved at blive implementeret i Syddanmark, og som en del af implementeringen vil en større kampagne, der skal gøre medarbejderne opmærksomme på problemet, rulles ud inden længe.

Fakta

Undersøgelserne af levetiden for psykisk syge i Region Syddanmark skal gennemføres en gang årligt indtil 2017. Dermed bliver det muligt at holde øje med, om indsatserne har en effekt.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og Socialudvalget, Region Syddanmark, telefon 4040 7746

Psykiatri- og Socialdirektør Jacob Stengaard Madsen,
Region Syddanmark, telefon 2920 1020

Kontaktoplysning

APPFWU02V