Skip til primært indhold

Offshorebranchen fokuserer på løsninger

Et tættere samarbejde mellem virksomhederne i leverandørkæden var et af de forslag, der kom ud af offshorebranchens strategiseminar 26. november. Her kortlagde offshorebranchen i samarbejde med Syddansk Vækstforum de udfordringer og muligheder, de står over for.

Omkring 80 nøgleaktører inden for offshoresektoren, inkl. virksomheder, kommuner, vidensinstitutioner mv. ,var repræsenteret, da Syddansk Vækstforum 26. november i Blue Water Dokken i Esbjerg afholdt strategiseminar for branchen.

I samarbejde med Syddansk Vækstforum, der er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitik, deltog aktørerne i at kortlægge de udfordringer og muligheder, der lige nu eksisterer inden for offshoresektoren.

Det flotte fremmøde er blevet bemærket af regionsrådsformand Carl Holst (V), der også er formand for Syddansk Vækstforum:

- Jeg er utroligt glad for, at så mange nøgleaktører fra branchen har prioriteret at deltage i dette strategiseminar. Det er altafgørende, at vores regionale strategi for det fremadrettede arbejde inden for offshoresektoren bliver til i samarbejde med de mange interessenter og private aktører i branchen. De møder jo udfordringerne hver dag, og når vi i Syddansk Vækstforum er med til at bidrage til løsninger, er det vigtigt, at vi har en fælles forståelse af udfordringerne og mulighederne i branchen, siger han.

Første af mange

Seminaret er det første i en række af strategiseminarer, som vil handle om bl.a. design, sundheds- og velfærdsteknologi, turisme og energieffektivisering. På dette seminar om offshoresektoren var der særligt fokus på manglen på kvalificeret arbejdskraft, innovation og omkostningsreduktion.

Netop at holde omkostningerne nede er et utroligt vigtigt indsatsområde for offshorebranchen, fortæller chef for offshoreteknologi i Siemens, Jesper Møller:

- Det er meget omkostningstungt at bygge på havet. Inden for havvindmøller er det især fundamenter og elektrisk infrastruktur, der betyder store udgifter. Hvis vi skal indfri det eksportpotentiale, der findes i branchen, er det nødvendigt at reducere omkostningerne, så vi udover kvalitet også kan konkurrere på pris, siger han.

På strategiseminaret bidrog de fremmødte aktører med flere gode forslag til løsninger på branchens udfordringer. Der blev blandt andet foreslået et tættere samarbejde i virksomhedernes leverandørkæde, og der blev også efterlyst, at nogen stillede rammer til rådighed for det tættere samarbejde.

Syddansk Vækstforum vil nu bruge de mange input i deres fortsatte arbejde med de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende vækst- og udviklingsstrategi samt den handlingsplan, som skal udmønte strategien, så der kan skabes vækst og arbejdspladser inden for bl.a. offshoresektoren i Syddanmark.

  • I løbet af de kommende måneder afholder Syddansk Vækstforum en række strategiseminarer med fokus på offshoresektoren, sundheds- og velfærdsteknologi, design og kreative erhverv, energieffektivisering og turisme.
  • Målet er at få en dialog med og få input fra nøgleaktører i branchen til brug for Syddansk Vækstforums videre arbejde med deres bidrag til den nye vækst- og udviklingsstrategi.
  • Læs mere om Syddansk Vækstforum på hjemmesiden.
  • Strategiseminar om offshore: 26/11 kl. 14.00-17.00, Blue Water Dokken i Esbjerg
  • Strategiseminar om design: 28/11 kl. 12.30-15.30, Hotel Legoland i Billund
  • Strategiseminar om sundheds- og velfærdsinnovation: 1/12 kl. 13.00-16.00, Syddansk Sundhedsinnovation i Odense
  • Strategiseminar om energieffektive teknologier: 13/1 kl. 13.-16.00, Scandic Hotel i Sønderborg
  • Strategiseminar om turisme: Tid og sted tilgår.
  • Strategiseminarerne er for alle interesserede.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, tlf. 4032 5210

Afdelingschef i Erhvervsudvikling Anna Marie Rasmussen, Region Syddanmark, tlf. 7663 1955

Afdelingschef i Erhvervsstrategier Thomas Dyhr Vestergaard, Region Syddanmark, tlf. 7663 1929

APPFWU01V