Skip til primært indhold

Nyt OUH og Odense Letbane er enige om at bygge side om side

Nyt OUH ved Region Syddanmark og Odense Letbane ved Odense Kommune har indgået en samarbejdsaftale om finansieringen af ekstraomkostninger, når to af byens største byggepladser kommer til at krydse hinanden.

Det er bekosteligt og kompliceret, når to af Odenses største byggepladser støder sammen. Odense Letbane og det nye universitetshospital kommer til at dele byggeplads i en længere periode, da letbanesporene bliver lagt samtidig med, at Nyt OUH bliver bygget. Men nu er der fundet en aftale mellem parterne, der sikrer den rigtige rækkefølge i byggerierne, og på regionsrådsmødet den 24. november blev samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune og Region Syddanmark fremlagt.

Da Odense Letbane starter først, udfører Odense Letbane det indledende arbejde på de bare marker. Odense Letbane sørger blandt andet for at fjerne den jord, der skal give plads til skinnerne, og for at bygge de anlægstunneller under banelegemet, der skal forbinde Nyt OUHs bygninger. Det gøres, så man senere kan lægge letbanespor og bygge Nyt OUH på samme tid uden at forstyrre hinanden for meget.

Byggeriet af Nyt OUH forventes at være afsluttet i 2022, og Odenses kommende letbane skal efter planen være i drift allerede i 2020.

Tog gennem byggepladsen

Da letbaneruten går ned gennem det område, hvor det nye universitetshospital skal ligge, kræver det god koordinering af de to anlægsprojekter. Faktisk kommer der til at køre tog tværs ned gennem Nyt OUH’s byggeplads.

Det giver nogle ekstra omkostninger for byggeriet af Nyt OUH. Blandt andet skal de håndværkere, der bygger det nye sygehus, let kunne komme over eller under letbanen, og de dele af sygehusbyggeriet, der ligger under letbanesporet, skal være færdige, når sporet er anlagt. Der kan ikke graves yderligere ud under sporet, når først letbanetogene kører.

- Store byggepladser er komplicerede. Og to store byggepladser, der krydser hinanden, giver naturligvis nogle ekstra udfordringer. En samarbejdsaftale mellem regionen og letbanen om byggeriet er en forudsætning for, at Folketinget kan behandle og vedtage den lov, der gør det muligt at komme i gang med at bygge letbanen. Derfor er vi glade for, at vi er enige med Region Syddanmark om, hvordan vi griber tingene an, så de to byggerier, der begge er utroligt vigtige for Odenses fremtid, kan blive færdige til tiden, siger borgmester Anker Boye (S).

Letbane gennem Nyt OUH er den bedste løsning

Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Odense Letbane ved Odense Kommune fastslår finansieringen af de ekstra omkostninger, der er for Region Syddanmark, ved at etablere letbanen med køreledninger centralt ned gennem Nyt OUH-byggepladsen.

Odense Letbane skal finansiere de ekstra omkostninger, som linjeføringen ned gennem hospitalet påfører Nyt OUH-byggeriet.

Det forventes, at merudgifterne kan holdes inden for 130 mio. kr., der allerede er afsat i budgettet for letbanen til ekstra omkostninger i forbindelse med grænsefladerne til Nyt OUH og SDU.

- Vi er glade for denne aftale, der sikrer, at vi kan opføre disse to kæmpeprojekter side om side. Vi har hele tiden været enige med Odense Kommune om, at en letbane gennem Nyt OUH er den bedste løsning for det nye sygehus. Men vi har også vidst, at den linjeføring betyder ekstra udgifter for sygehusbyggeriet. Det har været helt afgørende for os, at disse merudgifter ikke bliver trukket fra de 6,3 mia. kr., vi har at bygge sygehus for, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Begge parter er enige om, at der skal etableres en samarbejdsstruktur, som skal sikre koordinering mellem de to byggeprojekter, så de ekstra omkostninger bliver reduceret mest muligt.

For eksempel er der planlagt to letbanestationer, én nordlig og en sydlig, ved Nyt OUH – til glæde for de tusindvis af ansatte og patienter, der skal til og fra fremtidens universitetshospital. Disse stationer kan med fordel vente med at blive bygget til et senere tidspunkt, da de først skal tages i brug, når Nyt OUH åbner. Derved vil byggeriet af stationer ikke genere byggeriet af Nyt OUH.

Kontakt:

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Borgmester Anker Boye, Odense Kommune, mobil 40 75 33 33

Direktør for Nyt OUH Peter Fosgrau, mobil 26 29 07 98

Letbanechef Mogens Hagelskær, mobil 20 11 46 39

APPFWU02V