Skip til primært indhold

Nye garantiafdelinger skal sikre patienters rettigheder

Region Syddanmark udpeger garantiafdelinger, der skal sikre, at syddanske patienters rettigheder fortsat bliver overholdt, når de skal udredes og behandles.

Særligt udpegede afdelinger vil fra 1. januar 2015 fungere som garant for, at Region Syddanmark kan leve op til kravene om hurtig udredning og behandling.

Alle patienter har ret til at blive udredt eller som minimum få en plan for deres udredning senest 30 dage efter, at deres henvisning er modtaget af sygehuset. Derudover har patienter med alvorlige sygdomme ret til behandling inden for 30 dage, mens alle andre patienter har ret til behandling inden for 60 dage.

Stram økonomisk aftale

En stram økonomisk ramme sætter nemlig pres på regionens muligheder for at leve op til patienternes rettigheder, og derfor må Region Syddanmark nu sadle om.

- Vi er tvunget til at sadle om. Vi har i mange år kunnet aflønne vores sygehuse for den meraktivitet, som de har haft, men det er økonomien ikke til mere. Derfor lancerer regionen nu en løsning, der begrænser udgifterne, men som stadigvæk kan leve op til de forpligtigelser, som vi har i forhold til patienternes rettigheder, siger Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Det er økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner kombineret med øgede udgifter til behandling og dyr medicin, der har udfordret det syddanske sundhedsvæsen.

Den nye ordning blev vedtaget af et flertal i regionsrådet på regionsrådsmødet. Enhedslisten valgte dog at stemme imod forslaget, mens SF undlod at stemme.

Fra aktivitetsaflønning til rammestyring

Tidligere er sygehusene i regionen blevet aflønnet for de patienter, som de kunne nå at udrede og behandle. Dermed blev mere aktivitet også belønnet med flere penge.

Men den nye stramme aftale tvinger regionen til at over gå til den såkaldte rammestyring, hvor sygehusene får udbetalt et fast beløb, som de skal drive sygehuset for.

Særlige afdelinger skal sikre rettigheder

For at kunne honorere patienternes ret til hurtig udredning og hurtig behandling, udpeger Region Syddanmark i regionen én afdeling indenfor hvert speciale, der bliver såkaldte garantiafdelinger. De skal til enhver tid kunne behandle og udrede patienterne.

Disse afdelinger vil fortsat blive aflønnet for deres aktiviteter uden et loft, og dermed kan de behandle og udrede patienter, uden at det kommer til at påvirke deres økonomi i en negativ retning.

- Hvis du som patient ikke kan blive udredt eller behandlet på det offentlige sygehus, du ønsker, så vil du modtage et brev fra regionen, hvori du vil blive henvist til vores garantiafdelinger. Det er en god, effektiv og rationel løsning, som vi såvel som patienterne nok skal blive glade for, siger Poul-Erik Svendsen.

Hvis garantiafdelingerne mod forventning i perioder ikke kan leve op til garantierne om hurtigt udredning og behandling, vil patienterne kunne udredes i det private sygehusvæsen.

Yderligere information:

Formand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2920 1200

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

Kontaktoplysning

APPFWU02V