Skip til primært indhold

Et bedre liv til udviklingshæmmede med sindslidelser

De 22 syddanske kommuner har indgået en aftale med Psykiatrien i Region Syddanmark og de praktiserende læger, der præciserer hvordan samarbejdet omkring psykisk syge udviklingshæmmede skal foregå. Aftalen skal give udviklingshæmmede med sindslidelser en bedre livskvalitet.

Med en ny samarbejdsaftale vil de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark nu forsøge at forbedre livskvaliteten for de borgere, der både er udviklingshæmmede og psykisk syge.

Kendetegnende for den gruppe mennesker er nemlig, at de er yderst sårbare og meget afhængige af, at de professionelle netværk omkring dem har et velfungerende samarbejde.

Samarbejdsaftalen præciserer hvornår og hvordan kommunikationen omkring den enkelte borger skal foregå og målsætningen er, at det skal føre til bedre behandlingsforløb og bedre koordinering mellem behandlingspsykiatrien og de kommunale støtte- og botilbud.

- Udviklingshæmmede, der samtidig har en sindslidelse, er en af de svageste grupper i samfundet. Det er derfor yderst vigtigt, at det professionelle samarbejde omkring disse mennesker fungerer. En god dialog mellem parterne er medvirkende til at skabe en god livskvalitet for borgeren, siger Thies Mathiasen (DF), der er formand for Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg.

Fast kontaktperson bygger bro

Samarbejdsaftalen betyder blandt andet, at den udviklingshæmmedes nærmeste pårørende skal inddrages mere i behandlingen.

Hver kommune skal desuden udpege en fast kontaktperson, der skal sikre, at der opbygges viden omkring indsatsen for den udviklingshæmmede og bidrage med at viderebringe og koordinere nødvendige informationer om den aktuelle borger. Samtidig skal en kommunal koordinatorfunktion medvirke til at styrke kommunernes samlede indsats og viden i forhold til udviklingshæmmede med en samtidig sindslidelse.

Aftalen bygger videre på ”Koncept for Oligofrenipsykiatri” der beskriver tilrettelæggelsen af den psykiatriske behandling for målgruppen, herunder etableringen af fire oligofreniteams i Region Syddanmark

Yderligere oplysninger

Formand for psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark, 
tlf.: 4040 7746

Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, tlf.: 2920 1020

APPFWU02V