Skip til primært indhold

Uafhængige eksperter: Mere end ni ud af ti sygehuslokaler er gjort ordentligt rent

Journalister fra TV SYD har været på uanmeldt besøg på sygehusene i Region Syddanmark for at tage bakterieprøver, men journalisternes resultater giver et andet billede af rengøringsniveauet end de kontroller, som et uafhængigt eksternt firma netop nu er i gang med at foretage.

Rengøringsprøver taget i det skjulte på de jyske sygehuse i Region Syddanmark danner baggrund for en mediehistorie lanceret af TV SYD.

Ifølge TV SYD overskrider mere end hver anden seng de vejledende grænseværdier for god rengøringsstandard. Billedet er imidlertid et helt andet, hvis man tager afsæt i rengøringskontrol, som et uafhængigt eksternt firma er i gang med på de syddanske sygehuse.

Her viser kontrollerne, at 92 – 97 procent af de rengjorte lokaler lever op til den rengøringsstandard, som anvendes i Danmark, og dermed står det i skarp kontrast til TV SYD-journalisternes undersøgelse.

- Vi har besluttet, at et uafhængigt firma med særlige kompetencer på dette område kontrollerer rengøringen på sygehusene, og de er netop ved at være færdige med deres undersøgelser. Vi har tillid til, at resultaterne af den eksterne kontrol giver et reelt billede af rengøringsstandarden på vore sygehuse. Standarden er jo udtryk for, hvad kloge eksperter opfatter som det rigtige niveau for en forsvarlig hygiejne, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark Jens Elkjær.

- Det betyder ikke, at vi i Region Syddanmark afviser, at journalisternes målemetode kan bruges til noget – selvom der ikke er en sikker sammenhæng mellem udslag på muligt biologisk materiale og omfanget af infektioner. Vi laver faktisk allerede en række forsøg med, hvad metoden kan anvendes til.

Det eksterne firma - Dansk Servicerådgivning - foretog i foråret 2013 undersøgelser, der ikke viste tilfredsstillende resultater. Derfor valgte regionsrådet i efteråret, at der fremover gennemføres to eksterne kontroller om året, og den igangværende undersøgelse er en del af denne aftale. Undersøgelserne er ind til videre foretaget på alle sygehuse på nær Kolding, Give, Haderslev og Tønder.

Regionen følger standarderne på området

Region Syddanmark rengør og efterser de syddanske sygehuse ud fra en faglig anerkendt rengøringsstandard, som bruges bredt i Norden (DS/INSTA 800 og DS 2451-10), og det er også ud fra disse standarder, at Dansk Servicerådgivning tilser sygehusene.

- Vi har valgt at følge en anerkendt rengøringsstandard, og det er den, vi forholder os til. Vi vil ikke uden videre standardisere brugen af eksempelvis ATP-målere, som TV SYD har benyttet, før vi ved, hvilken effekt brugen af måleren har på infektionstallene, forklarer Jens Elkjær.

Sygehusinfektioner er ikke kun et problem i Region Syddanmark, men også i resten af Danmark og i hele verden. Omfanget af sygehusinfektioner i Syddanmark er på knap 10 procent, hvilket svarer til niveauet i resten af Danmark. Og bekæmpelse af infektioner er en kompleks problemstilling, der ikke har nogen let løsning.

- Mere rengøring koster ingenting i forhold til de økonomiske udgifter, som infektionerne medfører og ikke mindst de menneskelige omkostninger, det har. Så hvis vi kunne halvere antallet af infektioner ved blot at gøre mere rent, så gjorde vi naturligvis det, forklarer Jens Elkjær.

Én infektion er én for meget

Region Syddanmark tager infektioner på sygehusene meget seriøst, og derfor er forebyggelse af infektioner også en vigtig del af den sundhedsplan, som regionsrådet godkendte 23. september 2013.

Et af målene for sundhedsplanen er bedre patientsikkerhed. Et væsentligt element i dette er faste procedurer for fire områder, hvor man ved, at personalet skal være særligt opmærksomme på risiko for infektioner.

Det drejer sig om anvendelse af urinvejskateter og kateter i blodårerne samt overvågning af tegn på blodforgiftning. Desuden drejer det sig om forebyggelse af lungebetændelser som følge af brug af respirator. 

- Al erfaring viser, at det er nogle bestemte situationer, såsom når der skal lægges et kateter, der udløser langt de fleste infektioner, som patienter får på sygehusene. Dem har vi nu fået udpeget, og arbejdet med at få udbredt de gode vaner og rutiner er i fuld gang, siger Jens Elkjær.

Procedurerne skal være udbredt på alle sygehusene inden udgangen af 2014, og fælles for alle tiltagene er, at de har en dokumenteret effekt på antallet af infektioner.

Yderligere information

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 29 46 71 25

APPFWU01V