Skip til primært indhold

Ingen konkrete sager om vold mod medarbejdere

På baggrund af den aktuelle medieomtale af en undersøgelse af medarbejdertilfredsheden, som Region Syddanmark gennemførte sidste år, hvor 52 anonyme personer har angivet at have været udsat vold fra leder, kollega eller underordnet, har regionens ledelse, ledere fra regionens institutioner og medarbejderrepræsentanter fra alle institutioner netop drøftet sagen.

- Vi har drøftet det for at se, om vi i fællesskab kan finde ud af, hvad det handler om, men vi kan ikke komme det nærmere. Der er ikke kendskab til konkrete sager fra nogle af vores institutioner hos hverken ledere eller medarbejderrepræsentanter, forklarer regionsdirektør i Region Syddanmark, Mikkel Hemmingsen. 

Han understreger samtidig, at en registrering i MedarbejderTilfredshedsUndersøgelsen (MTU) ikke nødvendigvis er det samme som en voldshændelse. Der kan også være tale om fejlregistreringer. Er der derimod tale om bevidst chikane, skal disse tilfælde også tages alvorligt. 

Undersøgelsen af medarbejdernes tilfredshed og trivsel på arbejdspladserne blandt de godt 26.000 ansatte i regionen udløste godt 18.000 anonyme indberettede besvarelser fordelt mellem alle regionens arbejdspladser.

Vold og trusler bør indberettes

I MTU’en for 2013 er der samlet set 1,02 % (182 personer), der angiver at have været udsat for trusler om vold - og 0,3 % (52 personer) angiver at have været udsat for fysisk vold fra leder, kollega eller underordnet.

- Det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Hvis der er tilfælde med vold bør det politianmeldes. Vi har på ledelse- og medarbejdersiden tillid til, at det system vi har, kan håndtere de sager vi har. Jeg kan derfor kun opfordre medarbejdere, som udsættes for vold eller trusler, til at gå til ledelse, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter med deres oplevelser. Så lover jeg, at vi også vil gøre noget ved det, men uden anmeldelser kan regionen intet gøre, understreger Mikkel Hemmingsen.

Sager skal følges op

På dialogmødet mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanter blev det understreget, at man i regionen tager skarpt afstand fra vold fra kollega eller leder.

- Vi skal selvfølgelig følge op, når vi oplever sager med trusler eller vold. Det er en hel uacceptabel adfærd, og både ledelse og medarbejdere tager skarpt afstand herfra. Der er lavet en koncernvejledning om håndtering af krænkende adfærd, som kan bruges til opfølgning på MTU’en. Det er vigtigt, at vi også drøfter emnet i MED-udvalgene, så snart vi får kendskab til tilfældene. Vi er fra leder- og medarbejdersiden enige herom, og vi står sammen i indsatsen for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø på regionens arbejdspladser, fremgår det af en fælles udtalelse, som både ledere og medarbejdere står bag. 

Faste regler om råd og vejledning

Hovedudvalget i Region Syddanmark kom allerede i oktober 2009 med den udmelding, at vold, mobning og chikane på arbejdspladsen ikke kan tolereres.

Yderligere oplysninger

Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark, mobil 2920 1975

APPFWU02V