Skip til primært indhold

Unge sætter fokus på grænseregionens fremtid

100 unge fra Danmark og Tyskland tager på højskole for at drøfte fortid og ikke mindst fremtid for grænseregionen. Ungdomsmødet jUNG zuSAMMEN 2014 er en del af den omfattende markering af 150-året for Slaget ved Dybbøl.

Hvad skal der til for, at de unge enten får lyst til at blive i grænseregionen eller til at vende tilbage efter afsluttet uddannelse?

Svaret på det spørgsmål er ret afgørende for områdets udvikling, og i løbet af 14 dage sidst i juli tager i alt 100 unge, 50 danske og 50 tyske, på højskole for at diskutere sig frem til nogle bud på fremtiden for den dansk-tyske region.

Omkring 90 unge har allerede meldt sig til højskoleopholdet jUNG zuSAMMEN 2014, der foregår på begge sider af grænsen, nemlig på Højskolen Østersøen i Aabenraa og på Nordsee Akademie i Leck. Der er lige mange unge fra Danmark og Tyskland, og de fordeler sig på de to højskoler, hvor de får en effektiv smagsprøve på højskolelivet.

Deltagerne skal tilbage til tiden omkring 1864 ved foredrag og ekskursioner til Dybbøl Banke og særudstillingen om ”Mennesker i krig” på Sønderborg Slot. Således polstret med de historiske betingelser tager de fat på grænseregionens fremtid. Det sker bl.a. ved at de på ture ved selvsyn får indblik i regionens potentialer og udfordringer og ved at mødes i workshops med emnerne grænseland, kultur, natur, kommunikation og arbejdsmarked, erhverv og uddannelse.

Ejerskab for fremtiden

Grænseforeningen har fra begyndelsen været dybt involveret i projektet og har i flere år arbejdet med ideen om at føre de unge sammen i grænselandet.

- Vi vil gerne give unge slesvig-holstenere og syddanskere ejerskab til spørgsmålet om grænselandets fremtid. Højskoleopholdet giver de unge mulighed for at mødes personligt og inspirere hinanden, og vi tror, der er store kreative kræfter i forskelligheden, siger Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen.

De unges bud på fremtiden skal ikke bare pakkes ned i rygsækken. Den skal drøftes og fremlægges i et ungdomsparlament i landdagen i Kiel den 31. juli, hvor medlemmer af såvel landdagen i Slesvig-Holsten og regionsrådet for Syddanmark deltager.

- Grænselandets unge har ikke talt meget med hinanden de sidste 150 år, så jeg er overbevist om, at der kommer nogle spændende og nye synspunkter frem efter 14 dages samvær og undervisning. Synspunkter, der både anerkender forskelligheden og vil fællesskabet. Og det er præcis, hvad Grænselandet har brug for, uddyber Knud-Erik Therkelsen.

Unges visioner er vigtige

Region Syddanmark har taget initiativet til jUNG zuSAMMEN 2014, som arrangeres sammen med delstatsregeringen i Slesvig-Holsten. Regionsrådsformand Carl Holst (V), der selv har en baggrund i højskoleverdenen, har hele tiden haft et godt øje til det fremadrettede projekt jUNGzuSAMMEN 2014, som udgør ungdomsmødet i det stort anlagte projekt Dybbøl 2014.

- Jeg glæder mig til at høre resultatet af de unges drøftelser, for de unges visioner er helt afgørende for grænseregionens udvikling. Det er jo dem, der skal være med til at bygge fremtidens samfund op. Højskoleprojektet er en god måde at inddrage de unge og få dem til at forholde sig til fremtiden i forhold til deres egen nutid og regionens 150-årige forhistorie, siger Carl Holst, formand for regionsrådet i Region Syddanmark.

FAKTA:

  • Højskoleopholdet jUNG zuSAMMEN 2014 med plads til 100 unge danske og tyske deltagere i alderen 18-25 år finder sted 20. juli-2. august.
  • Opholdet finder sted på Højskolen Østersøen i Aabenraa og Nordsee Akademie i Leck, og der vil være både danske og tyske deltagere begge steder.
  • Højskoleopholdet består af workshops, ekskursioner, foredrag og diskussionsfora.
  • Blandt foredragsholderne og gæsterne er Mette Bock, folketingsmedlem og nyvalgt formand for Grænseforeningen, Dr. Robert Habeck, Slesvig-Holstens minister for energiomstilling, landbrug, miljø og landlige områder og Frank Lubowitz, historiker og ekspert i grænseregionens udvikling fra 1864 til i dag.
  • Og så indeholder højskoleopholdet selvfølgelig også masser af fest og farver, sang, musik og socialt samvær.
  • jUNG zuSAMMEN er del af projektet Dybbøl 2014 der er medfinansieret af INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
  • Læs mere på www.dybboel2014.dk/jungzusammen.
     

Kontaktoplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

Generalsekretær for Grænseforeningen, Knud-Erik Therkelsen, telefon 2023 1984

APPFWU02V