Skip til primært indhold

Store forventninger til energifusion i Region Syddanmark

Fusionen mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster skal skabe endnu mere vækst og flere arbejdspladser, og regionsrådsformand Carl Holst (V) har store forventninger til den nye klynge, CLEAN.

Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster sagde den 9. maj sagde ja til hinanden og dannede CLEAN, der dermed bliver Danmarks stærkeste klyngesamarbejde inden for cleantech.

Klyngen består af virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder sammen om at skabe vækst ved at finde fælles løsninger på danske og internationale udfordringer inden for energi, klima og miljø.

Region Syddanmark var stærkt involveret i etableringen af Lean Energy Cluster, og fusionen er noget, regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V), har store forventninger til:

- Det er godt at se, at en af de stærkeste erhvervsklynger i Region Syddanmark nu får endnu bedre betingelser for at skabe vækst i virksomhederne. Og det er vigtigt, at vi har både de små og mellemstore virksomheder med. Med fusionen får vi en klyngeorganisation, der både kan skabe flere arbejdspladser i Region Syddanmark og markere sig endnu stærkere internationalt, siger han.

Arbejdspladserne vil bl.a. blive skabt ved at øge eksporten af samlede danske løsninger inden for globale klima- og miljøudfordringer. En ny analyse fra DI m.fl. viser, at Danmarks eksport af energiteknologi steg 11 procent til 67,6 mia. kroner i 2013, mens eksporten af grøn energiteknologi steg med godt 17 procent. Til sammenligning var væksten i den samlede vareeksport på 2 pct. De globale udfordringer er store, og klyngen skal sikre, at vi udnytter det potentiale, det giver for vækst og udvikling i erhvervet, maksimalt.

Carl Holst hæfter sig samtidig ved, at selvom hovedkontoret for CLEAN vil få adresse i København, vil klyngen fortsat være meget stærk regionalt. I Region Syddanmark ligger over halvdelen af de danske arbejdspladser inden for energieffektivisering, og CEO Preben Birr-Pedersen vil få base i Sønderborg. CLEAN vil være tæt på medlemmerne og etablerer derfor i første omgang fem kontorer, hvoraf vil tre vil ligge i Region Syddanmark; i Sønderborg, Middelfart og Odense.

- Det er et levende bevis på, hvor langt fremme virksomhederne i Region Syddanmark er inden for energieffektiviseringsteknologier og udvikling af intelligente energisystemer. Denne fusion vil yderligere bidrage til den positive udvikling, vi ser i vores region, siger Carl Holst.

APPFWU02V