Skip til primært indhold

Region Syddanmark afviser lukning af fynske togstationer

Regionsrådet er stærkt skeptisk over for forslag om nedlæggelse af fynske togstationer for at øge kapaciteten på hovedstrækningen mellem Jylland og Sjælland. For de samfundsmæssige ulemper er alt for store for hverdagslivet i de små bysamfund.

- En beslutning om at lukke de små togstationer, der er af stor samfundsmæssig betydning for de små byer på Fyn, er et betydeligt skridt, der ikke bare kan gøres om. Derfor bør alle muligheder for at opretholde togbetjeningen undersøges til bunds, fastslår Stephanie Lose (V), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling, efter Regionsrådet mandag drøftede to rapporter, dels Trafikstyrelsens forslag til ”Optimering af stationsstrukturen” og dels Transportministeriets om ”Lokaltogsbetjening af Vestfyn”.

Rapporten fra Transportministeriet handler i realiteten om nedlæggelse af fire små stationer på Vestfyn, og i Trafikstyrelsens rapport er der samtidig forslag om nedlæggelse af endnu fem stationer på Odense-Svendborg-banen.

En problematisk sag

Stephanie Lose erkender, at forslagene og løsningsmodellerne for fremtidens togbetjening på og over Fyn er en problematisk sag.

- Der er gennemført beregninger, der viser en samlet vækst i passagertallet., når de små stationer nedlægges. det lyder umiddelbart selvmodsigende, men argumentet er, at bedre og hurtigere togdrift giver en passagerstigning på de større stationer, der mere end opvejer tabet af passagerer på de lukkede stationer. Man kan stille sig skeptisk over for disse beregninger, men fagligt set har vi næppe noget grundlag for at betvivle dem, påpeger Stephanie Lose.

Samfundsmæssige hensyn

Men, understreger formanden for Udvalget for Regional Udvikling, man er i regionsrådet enige om at afvise stationsnedlæggelser.

- Der ligger nemlig også en samfundsmæssig vinkel, som ikke er belyst, hverken i Transportministeriets eller Trafikstyrelsens beregninger. Det er en helt afgørende ulempe, der påføres små samfund, hvis man tager deres togbetjening væk. Det har på alle måder negativ betydning for at leve det gode liv i småsamfund, hvor folk er flyttet til i troen på, at man har en ekstra mulighed for transport i det daglige. Derfor bør alle sten vendes, ligesom forholdet mellem tabet af passagerer fra de små stationer og eventuelle passagerstigninger på øvrige stationer bør genovervejes. Man kan med rette spørge, om to minutters hurtigere rejsetid for passagererne på IC-strækningen overhovedet kan regnes på samme skala, som at de små byer helt mister deres togbetjening, siger Stephanie Lose.

Regionsrådet vedtog samtidig at bakke op om en henvendelse til Trafikstyrelsen om at gå videre med analysearbejdet for at oprette to nye stationer i henholdsvis Erritsø ved Fredericia og Jerne ved Esbjerg.

- Oprettelse af de foreslåede nye stationer bør vi støtte. Erritsø har længe været drøftet som en fælles Trekantområde-station lige ved motorvejen og derfor med god biladgang. Og en ny station i Jerne er en del af forslaget om nærbanen mellem Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. Med sin placering tæt på et stort uddannelsesområde virker det som en indlysende mulighed, forklarer Stephanie Lose.

Skal ses i større sammenhæng

Endelig vil Region Syddanmark i henvendelserne til Transportministeriet og Trafikstyrelsen understrege, at det er afgørende, at togtrafikken i Østjylland og på Fyn ses i en større sammenhæng for det samlede togtilbud. Det gælder især mulighederne for en væsentlig forbedret regionaltogstrafik.

Fakta

  • I Transportministeriets rapport ”Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn” foreslås en nedlæggelse af stationerne i Holmstrup, Skalbjerg, Bred og Kauslunde.
  • Trafikstyrelsens rapport ”Optimering af stationsstrukturen” på banestrækningen Odense-Svendborg er der et forslag om at lukke togstationerne i Fruens Bøge, Højby, Pederstrup, Rudme og Stenstrup Syd.
  • Begge rapporter er offentliggjorte i foråret 2014, og er såkaldte tekniske rapporter, der afklarer forskellige muligheder for strukturen af de lokale togstationer i det fynske. Dermed er der ikke lagt op til, at rapporternes forslag uden videre inddrages i den kommende politiske beslutningsproces i statsligt regi.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V