Skip til primært indhold

Politikere vil følge Kærgård-oprensning tæt

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark var onsdag på besøg i Kærgård Plantage for at høre om den forestående afgravning af grube 3 og 4 i Danmarkshistoriens største forureningssag.

Forureningen i Kærgård Plantage kaldes med rette for en af de største herhjemme. I alt skønnes det, at der blev deponeret omkring 350.000 tons giftig spildevand i seks såkaldte gruber i perioden 1956-1973. Gruberne er udgravede huller imellem klitterne, som blev fyldt med spildevand fra produktionen af bl.a. vitaminpiller, antibiotika, sovepiller og nervemedicin på Grindstedværket.

Onsdag 21. maj var det politiske udvalg for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark på besigtigelse ved gruberne for at høre nærmere om afgravningen af grube 3 og 4, der begynder til november.

- Det er rystende at stå her og se, hvordan man kunne finde på at tømme indholdet af, hvad der svarer til to fyldte tankbiler hver eneste dag i flere årtier, direkte ned imellem klitterne i et af landets mest naturskønne områder. Derfor er det også mig og hele udvalget magtpåliggende, at vi får gjort noget ved fortidens synder, og vi kommer til at følge næste skridt af oprydningen tæt ved at besøge Kærgård under selve graveprocessen, siger formand for udvalget, Jørn Lehmann Petersen (S).

16. januar 2007 blev daværende miljøminister Connie Hedegaard (K) og regionsrådsformand Carl Holst (V) enige om, at staten og Region Syddanmark hver skulle afsætte 25 mio. kr. til at begynde oprydningen af forureningsskandalen i Kærgård Plantage.  

Oprensning af grube 3 og 4

I 2008-2009 blev grube 1 og 2 afgravet ned til en dybde af ca. tre meter, så det i dag er sikkert at færdes oven på disse to gruber.

- Varde Kommune, som Kærgård Plantage er en del af, huser Danmarks største og vigtigste kystturistområde, så vi prioriterer at gøre det sikkert at kunne færdes i klitterne ved at bortgrave den forurenede jord først. På den måde får vi også forhindret, at gruberne bliver ved med at føde nye massive mængder af oliekomponenter og klorerede opløsningsmidler ned i grundvandet og videre ud i havet, siger Jørn Lehmann Petersen.

Næste trin omfatter altså afgravning af gruberne 3 og 4 ned til en dybde af ca. 2,5-3,5 meter under terræn. Begge gruber har et overfladeareal på omkring 1.000 kvadratmeter, og arbejdet ventes at gå i gang til november i år. Når man vælger at grave til november, er det først og fremmest af hensyn til grundvandet, som står lavest i efteråret. Derudover er der den bonus, at antallet af turister er lavt og ikke mindst lugtgenerne ved opgravningen, som på varme sommerdage vil kunne mærkes 10-15 kilometer væk.

Badeforbud i mange år frem

Det forventes, at afgravningen vil fjerne ca. 30 tons klorerede opløsningsmidler, 51 tons kulbrinter samt en række andre stoffer som kviksølv og cyanid.
- Forureningen er skabt over årtier, og det vil tage mange år at rydde op. Selv hvis vi havde penge nok til at fjerne forureningen i grundvandet under gruberne nu, ville der stadig gå 10-15 år, inden vi kunne fjerne advarselsskiltene mod ophold på stranden og badeforbuddet, siger Jørn Lehmann Petersen.  

Kærgård Plantage ligger ved Vesterhavet imellem strandene i Vejers og Henne. De seks gruber befinder sig i den nordvestlige del af Kærgård Plantage, som i sin helhed er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde. Der er badeforbud på en 1,4 km. lang strækning langs Vesterhavet. Enhver form for færden på stranden og i klitterne nær de forurenede gruber frarådes desuden på det kraftigste.

APPFWU01V