Skip til primært indhold

Økonomi i byggeri af Nyt OUH skal hænge sammen

En gennemarbejdning af dispositionsplanen for Nyt OUH skal sikre, at økonomien bag det kommende byggeri hænger sammen.

Byggekraner, lastbiler og håndværkere er allerede i fuld gang med at bygge på mange af de syddanske sygehuse, og nogle af de sidste brikker er ved at falde på plads, så også byggeriet på regionens nye universitetssygehus, Nyt OUH, kan begynde.

Det er derfor et større puslespil, der bliver lagt, hvor der skal tages højde for, hvordan sygehuset skal disponeres, så det kan favne den forventede aktivitet i 2021 og samtidigt bygges inden for budgettet.

- Vi skal hele tiden holde os for øje, at vi skal have mest muligt ud af vores penge og ikke mindst de kvalitetsfondsmidler, som vi bygger for. Samtidig skal vi også sikre, at sygehuset får den størrelse, der var forudsat fra starten, og som er meget nødvendig for, at vi kan drive et universitetssygehus. Vi har både et krav om at overholde økonomirammen og det forudsatte nettoareal, siger formand for innovationsudvalget Karsten Uno Petersen (S). 

Nyt OUH skal erstatte det nuværende Odense Universitetshospital og kommer til at koste 6,9 milliarder kroner. Byggeriet forventes at starte i 2016.

Dispositionsforslag sætter rammerne

På nuværende tidspunkt er totalrådgiveren i tæt dialog med projektstyregruppen ved at udforme et såkaldt dispositionsforslag for Nyt OUH.

Et dispositionsforslag indeholder forslag til den konkrete anvendelse af kvadratmeterne på Nyt OUH, og det skal sikre, at bygningerne er indrettet, så læger og sygeplejersker i fremtiden får de bedst mulige rammer til at skabe optimale behandlingsforløb.

Nødvendigt med en gennemarbejdning

Dispositionsforslaget skulle have været forelagt for innovationsudvalget og psykiatri- og socialudvalget på et fællesmøde 26. maj, men da der er rejst kvalificeret tvivl om, hvorvidt der kan tilvejebringes de fornødne arealer, og om hvorvidt økonomien i projektet holder, er sagen ikke klar til politisk behandling.

Der skal være sikkerhed for, at der kan tilvejebringes de arealer til især kliniske formål, der dels har været en forudsætning for at få projektet godkendt hos staten, og som dels er nødvendige for at kunne drive det fremtidige universitetssygehus. Desuden skal sygehuset kunne bygges inden for den tildelte økonomiske ramme.

Den tvivl, der er rejst om arealer og økonomi, skal ryddes af vejen, før projektforslaget kan behandles politisk. Dette skal ske i et samspil mellem projektorganisationen for Nyt OUH, bygherrerådgiveren og totalrådgiveren fra Medic OUH.

- Vi har lyttet til projektstyregruppen, og vi er enige i, at projektorganisationen og totalrådgiveren bør gennemgå dispositionsforslaget endnu en gang. Det betyder, at Innovationsudvalget derfor først tager stilling til forslaget efter sommerferien, siger Karsten Uno Petersen.

Beslutningen betyder, at afslutningen af den såkaldte projekteringsfase bliver forsinket. Det er endnu ikke klart, hvilken betydning forsinkelsen vil få for resten af byggeprocessen. 

Yderligere information:

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Innovationsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2163 1193

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

Kontaktoplysning

APPFWU01V