Skip til primært indhold

Nyt initiativ skal lokke praktiserende læger til Esbjerg Kommune

Lægedækningen i Esbjerg er truet, derfor lancerer Region Syddanmark, PLO Syddanmark og Esbjerg Kommune nu en ny rekrutteringsplan, der skal sikre esbjergenserne lægehjælp.

Alle borgere i Esbjerg har på nuværende tidspunkt en praktiserende læge, men i horisonten kan regionen se, at flere af de nuværende læger er på vej på pension, og derfor er der behov for at handle nu.

For at sikre generationsskiftet, har Region Syddanmark nu sammen med de praktiserende lægers organisation, PLO Syddanmark, og Esbjerg Kommune iværksat en ny plan, der blandt andet skal lokke flere yngre læger til kommunen.

- Vi er nået til et punkt, hvor lægemanglen er blevet så stort et problem, at vi bliver nødt til at tænke alternativt, hvis vi skal kunne garantere lægehjælp til samtlige borgerne i Esbjerg Kommune. Derfor lancerer vi nu en plan, der blandt andet skal gøre det mere økonomisk attraktivt for de unge læger at slå sig ned på vestkysten, siger Bo Libergren (V), der er formand for sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark.

I Esbjerg og Ribe er lægedækningen ved at være truet. På nuværende tidspunkt mangler der fem læger, og ti af de nuværende praktiserende læger er 65 år eller derover. Derudover er en del af de øvrige læger over 60 år.

Det får nu regionen til at lancere rekrutteringsplanen, der indeholder tre elementer.

Opsøgende arbejde

Et rekrutteringsteam i Region Syddanmark tager kontakt til yngre læger og skaber en dialog om muligheden for at drive en lægepraksis i Esbjerg og Ribe.

Økonomisk gulerod for yngre læger

Derudover består planen af en særlig ”generationsskifterekrutteringspakke” til yngre læger, som køber en praksis eller praksis-andel i Esbjerg Kommune i perioden 1. april 2014 – 30. marts 2015.

Pakken indeholder et generationsskifterekrutteringstilskud, et flyttetilskud (hvis man flytter til Esbjerg Kommune fra anden kommune) og en mulighed for et tilskud til vikarhjælp. Sidst men ikke mindst indeholder pakken også en mulighed for, at yngre læger, der overtager en eksisterende praksis, kan søge om at få tilknyttet op til to ekstra gratis ydernumre, hvor der ikke er tilknyttet patienter. Dette er dog forudsat, at de kan sandsynliggøre, at lægepraksissen er bæredygtig og frem¬tidssikret.

Formand for PLO Syddanmark Birgitte Ries Møller roser rekrutteringspakken og kalder den er et attraktivt tilbud.

- Den nyoprettede rekrutteringspakke er meget attraktiv for yngre læger, der gerne vil have et godt afsæt for karrieren. Derudover er Esbjerg er et dejligt område, der er godt for børnefamilier, og kommunen har givet udtryk for at de vil gøre en stor indsats for at finde job til eventuelle partnere. Det gør det til et spændende tilbud til de yngre læger og deres familier, siger formanden.

Rekrutteringspakken udmønter sig dog kun, hvis en yngre læge overtager en ledig praksis, eller hvis den pågældende overtager en praksis efter en praktiserende læge på 63 eller derover.

Seks nye læger fra udlandet

Sidste skridt i planen er at rekruttere seks udenlandske praktiserende læger til vestkysten med hovedfokus på Esbjerg Kommune. Stillingerne er slået op i Sydeuropa, og selvom ansøgningsfristen er primo maj, så er der allerede nu kommet 19 ansøgninger.

Region Syddanmark forventer, at lægerne vil være på plads i løbet af september og oktober 2014, og efter en periode under uddannelse vil de kunne drive en praksis fra november 2015.

Opbakning fra kommunen

Esbjerg Kommune har været med i udviklingen af planen, og kommunen vil deltage aktivt i at sikre, at kommende nye læger og deres familier får hjælp til at finde job til ægtefæller og finde sig til rette i Danmark.

- Vi er i sagens natur meget interesseret i, at eventuelt interesserede praktiserende læger får lyst til at slå sig ned i vores kommune. Derfor vil vi også strække os meget langt for at sikre, at både lægerne og deres familier kommer til at trives i kommunen, hvad enten det gælder børnepasning eller et job til en eventuel partner, siger Henning Ravn (V), der er formand for udvalget for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune.

Formanden giver også udtryk for, at kommunen gerne vil hjælpe med at finde egnede lokaler, hvis flere læger ønsker at slå deres praksis sammen.

Klar til alternativer

Region Syddanmark, Esbjerg Kommune og PLO Syddanmark er enige om, at de er villige til at kigge på alternative løsninger, hvis planen ikke virker, eller hvis nogle af de nuværende læger pludselig skulle stoppe.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2920 1800

Udvalgsformand Henning Ravn (V), Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune, telefon 4010 1246

Formand Birgitte Ries Møller, PLO Syddanmark, telefon 2464 5105

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V