Skip til primært indhold

Nye øjne på Danmarks udfordringer

Politikere, erhvervsfolk og fagforeninger var fredag samlet i København for at diskutere vækst ud fra arbejdsstyrkens kompetencer, trivsel og livsvilkår.

Sammen med Dansk Erhverv og FOA afholdt Region Syddanmark fredag i Børssalen i København konferencen ”Liv i væksten”. Målet med konferencen var at give politikere, erhvervsfolk og meningsdannere et bredere syn på vækstskabelse, så de ikke stirrer sig blinde på de traditionelle økonomiske nøgletal. 

Og målet blev i høj grad indfriet, mener Stephanie Lose (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

- Vi har et stærkt ønske om at få et bredere perspektiv på vækstskabelsen. Når vi er gået sammen med FOA og Dansk Erhverv om en konference, er det fordi, vi har sammenfaldende interesser. I Region Syddanmark er vi optaget af, at borgerne har det godt, så de kan bidrage til samfundet, mens FOA naturligvis er optaget af, at medlemmerne udnytter deres ressourcer og har en god balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Dansk Erhverv er naturligvis interesseret i at have sunde medarbejdere, der trives og bidrager til arbejdspladsens udvikling.

Også FOA-formand Dennis Kristensen var tilfreds med udbyttet af konferencen.

- I FOA er vi i de senere år begyndt at blande os i vækstdagsordenen, fordi vi synes, at debatten kom til at handle for meget om skattelettelser og størrelsen på den offentlige sektor og for lidt om udvikling af arbejdsstyrken, siger han og fortsætter:

- Det handler også om, hvordan lønmodtagerne kan være et aktiv for arbejdspladsen. At medarbejderne skal levere en god indsats og føle, at det ikke er ligegyldigt, om de er der – at deres arbejde gør en forskel.

På konferencen talte også The Economist’s Adrian Wooldridge, som er kendt for at have beskrevet de nordiske landes velfærdsmodel som ”The Next Supermodel”. Dog er velfærdsmodellen herhjemme ifølge den britiske redaktør under pres, fordi produktiviteten udvikler sig for svagt. 

Opfattelsen deles af Dansk Erhvervs markedschef Jakob Scharff:

- Vi er først og fremmest optaget af at skabe de bedste rammebetingelser for vores virksomheder, og her springer både den manglende produktivitet og det faktum, at mellem 800.000 og 850.000 personer i den arbejdsdygtige alder står uden for arbejdsmarkedet, selvfølgelig i øjnene. Men med til bedre rammebetingelser hører i høj grad også, at medarbejderne er sunde, og at deres ressourcer udnyttes bedre. Samtidig mener jeg, at samarbejdet mellem det offentlige og virksomhederne kan blive meget bedre. Her tænker jeg på partnerskaber, der tager fat om samfundsproblemerne og sammen udvikler løsninger, der gavner både borgerne, medarbejderne, virksomhederne og det offentlige.

Blandt talerne var desuden økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager samt det britiske Labour-medlem, David Lammy, der er en af frontfigurerne i det britiske parlaments well-beeing projekt og IKEA’s sustainability manager, Jonas Engberg.

Region Syddanmark har gennem flere år arbejdet med det gode liv som vækstskaber. Ligesom OECD arbejder målrettet med, hvad menneskelige ressourcer betyder for vækstskabelsen – og ikke mindst, hvordan man kan mobilisere og udvikle styrkerne til at skabe en endnu bedre arbejdsstyrke i fremtiden.

Læs mere om arbejdet på Fremtiden Syddanmarks hjemmeside.

APPFWU01V