Skip til primært indhold

Medarbejdere i Region Syddanmark er mindst syge

Ansatte som fx sygeplejersker, læger, sosu-assistenter og kontorfolk i den sydlige region har færrest dage i sygesengen blandt landets regioner.

Medarbejdere på sygehusgange, kontorer og institutioner i Region Syddanmark må godt klappe sig selv på skulderen.

Det har nemlig vist sig, at regionen ved en systematisk og målrettet indsats har nedbragt det gennemsnitlige sygefravær i regionen til 11 dage i 2013. Og det er det laveste niveau blandt regionerne.

Målt i fuldtidsstillinger svarer faldet i fravær til, at 193 flere medarbejdere går på arbejde om året i forhold til 2009, hvor en medarbejder i gennemsnit var syg 13,2 dage.

- Jeg er glad for, at vi så småt ser det positive resultat af hele regionens arbejde for at få nedbragt sygefraværet. Det er godt for medarbejderne, men i høj grad også for patienterne. En stor del af fortjenesten ligger i den konstruktive opfølgning og åbne og tætte dialog ude på arbejdspladserne mellem leder og medarbejder, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V).

Tæt dialog ved sygdom

Carl Holst refererer til 1-5-15-modellen, der sætter dialogen mellem lederen på den enkelte afdeling og den sygdomsramte medarbejder i system.

Modellen er én blandt syv initiativer, som blev igangsat i 2012 for at få skåret ned på sygefraværet, samtidig med at regionen sikrer, at medarbejderen bevarer den vigtige kontakt til jobbet. Det sker ved, at medarbejderen og lederen er i telefonisk kontakt om sygdommens udvikling på henholdsvis første, femte og femtende dag. 

- Der er så vigtigt, at vi får sygeplejersken, sosu-assistenten eller djøf’eren tilbage på jobsporet, så de fortsat leverer den bedste service til borgere og patienter i regionen. Jeg er overbevist om, at vi vil se yderligere fald i sygefraværet, når vi minder os selv om, at sygdom er en privat sag, men sygefravær er noget, vi taler om, forklarer Carl Holst (V).

Sygefraværet i regionerne i 2013 fordeler sig således: Region Syddanmark 4,21 procent, Region Nordjylland 4,30 procent, Region Midtjylland 4,37 procent, Region Sjælland 4,53 procent og Region Hovedstaden 4,41 procent.

For yderligere oplysninger kontakt:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
HR-direktør i regionshuset, Carsten Lysdahl Søgaaard, telefon 2920 1770

APPFWU02V