Skip til primært indhold

Liv i væksten

Fredag afholder Region Syddanmark, Dansk Erhverv og FOA konference om livsvilkårs betydning for vækstskabelsen. De tre er enige om, at en af vejene til ny vækst går gennem at forstå og udnytte de menneskelige ressourcer bedre.

Kampen for vækst har i mange år handlet meget om økonomiske nøgletal og indikatorer. Men noget tyder på, at vækst er en langt mere kompliceret størrelse, og at især bedre forståelse og udnyttelse af arbejdsstyrkens talent er lige så vigtig.

- I Danmark har vi ingen råstoffer af betydning, og vi har høje lønninger og høj skat. Alligevel er vi et af verdens rigeste og mest velfungerende lande, så vi må kunne et-eller-andet, som nøgletallene ikke kan måle, siger Stephanie Lose (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Sammen med Dansk Erhverv og FOA afholder Region Syddanmark fredag i Børssalen i København konferencen ”Liv i væksten”, som handler om at forstå, hvordan borgernes livskvalitet spiller ind på produktivitet, kreativitet og arbejdsevne.

På konferencen kan du bl.a. møde The Economist’s Adrian Wooldridge, der beskriver de nordiske landes velfærdsmodel som ”The Next Supermodel”. Du kan også høre økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers bud på, hvordan man bedre kan koble erhvervsindsatsen med bedre livsvilkår for alle.

Storbritannien satser stort

En af hovedtalerne er britiske det britiske Labour-medlem, David Lammy, der er en af frontfigurerne i det britiske parlaments well-beeing projekt. Han mener, at det er helt afgørende at få en bredere forståelse af, hvad der genererer vækst.

- Nationale målinger af borgernes tilfredshed med arbejds- og fritidslivet er et relativt nyt fænomen i Storbritannien, men heldigvis er det også et hjertebarn for vores premierminister David Cameron. Derfor håber jeg, at vi sammen kan overbevise flere politikere, økonomer og embedsmænd om potentialet i at bruge målinger af menneskelige ressourcer og styrker som en naturlig del af vækstindsatsen, siger David Lammy.

I det britiske underhus sidder David Lammy desuden som formand for en tværpolitisk gruppe, som arbejder med at skabe et bedre liv for alle briter – uden at det koster samfundet flere penge.

Bedre udnyttelse af talenter

Region Syddanmark har gennem flere år arbejdet med det gode liv som vækstskaber. Ligesom OECD arbejder målrettet med, hvad menneskelige ressourcer betyder for vækstskabelsen – og ikke mindst, hvordan man kan mobilisere og udvikle styrkerne til at skabe en endnu bedre arbejdsstyrke i fremtiden.

- Innovation, nytænkning og iværksætteri udspringer af menneskelige ressourcer, som kun er til stede, hvis grundlæggende livsbetingelser er på plads. Vi kan fx se af vores regionale målinger, at mange ikke føler sig klædt på til fremtidens arbejdsmarked. Det handler derfor om at skabe gode livsvilkår og udviklingsmuligheder for vores borgere. Vi skal sikre og pleje vores vigtigste råstof, fordi menneskelige ressourcer er en afgørende drivkraft i erhvervsudvikling. Det gode live handler altså om vores fremtidige vækstpotentioale, siger Stephanie Lose, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.  

Læs mere om konferencen på Fremtidens Syddanmarks hjemmeside.

APPFWU02V