Skip til primært indhold

Ingen sundhedsfare for beboere i Holsted

Region Syddanmark beskyldes for at have udsat to familier for sundhedsrisiko ved at slukke for et udsugningsanlæg, der skulle rense indeklimaet for klordampe. Men beskyldningerne er ikke korrekte.

JydskeVestkysten stiller i dagens avis spørgsmål ved, om det var forsvarligt, at Region Syddanmarks miljøeksperter slukkede for et anlæg, der havde til hensigt at rense giftige klorerede opløsningsmidler fra indeklimaet i to ejendomme i Holsted Stationsby.

Sagen drejer sig om forurening fra et tidligere tøjrenseri i Storegade 86, der var i drift fra 1978 til 1986. Driften resulterede i kraftig forurening af jord og grundvand under ejendommen, og forureningen har siden spredt sig gennem jorden og sendt klorerede opløsningsmidler op i huset på Storegade 86 og til dels i naboejendommen nr. 88.

Det daværende Ribe Amt valgte at grave noget af jorden væk og lægge et dræn ind i jorden under bygningerne, som sugede den forurenede luft ud fra jorden under bygningerne.

- Vi har haft slukket midlertidigt for anlægget ad to omgange i 2013 og 2014. I 2013 var det som led i en undersøgelse for at kortlægge spredningsvejene op igennem bygningen og i 2014 for at afklare behovet for en aktiv indsats, når ejendommen i nr. 86 bliver revet ned, og en yderligere oprensning af jorden har fundet sted. Vi fulgte niveauet tæt mens anlægget var slukket, så vi kunne gribe ind, hvis niveauerne begyndte at stige. Men vores målinger viser ingen betydende ændring i koncentrationen af klorerede opløsningsmidler i luften i den periode, anlægget var slukket. Derfor har vi også nu kunnet slukke anlægget permanent, og det har vi orienteret beboerne om hele vejen i processen, forklarer Ida Holm Olesen, afdelingschef i Miljø og Råstoffer i Region Syddanmark.

Avisen skriver, at beboeren i nabohuset nr. 88 er fraflyttet pga. frygt for hendes og børnenes sundhed. Regionens undersøgelser viser, at de målte forureningsværdier i nr. 88 er så minimale, at de ikke udgør en sundhedsrisiko ved at bo i ejendommen.

- Jeg kan sagtens forstå, at man som familie er bekymret over at bo i et hus, hvor der er målt indhold af klorerede opløsninger, uanset hvor små mængder der er tale om. Grænseværdien for perklorethylen i Danmark er meget lav, og ingen af vores målinger under nedlukningen har vist resultater, der er i nærheden af grænseværdien. Det har vi fortalt både familien og JydskeVestkysten, siger Ida Holm Olesen.

Ejendommen er købt op

Selve jordforureningen befinder sig på Storegade 86. Ejendommen består af to lejemål i stueetagen og to lejemål på 1. sal. På grund af særlige byggetekniske forhold er 1. salen særligt udsat for spredning af forureningen.

- På 1. salen har udsugningsanlægget ikke haft tilstrækkelig effekt i forhold til at sikre indeklimaet. Her er der i flere rum målt koncentrationer, der ligger væsentligt over grænseværdien. Ingen af disse lejligheder er beboet, siger områdechefen.

I stueetagen er den målte forurening derimod væsentligt under grænseværdien.

- Jeg kan derfor afvise, at lejeren og hans hustru som hævdet i dagens avis har været udsat for sundhedsrisiko som følge af, at udsugningsanlægget har været midlertidigt slukket. Vi udtager jævnligt prøver af indeklimaet, og de har ikke vist værdier over den tilladte grænseværdi, imens anlægget har været slukket, siger Ida Holm Olesen.

Blandt andet på grund af udsugningsanlæggets utilstrækkelige effekt på koncentrationen af perklorethylen i 1. sals lejlighederne valgte regionen lige før årsskiftet at opkøbe hele ejendommen på Storegade 86 med henblik på nedrivning.

- Det er ikke så tit, vi skrider til at opkøbe ejendomme og rive dem ned, når det handler om forurening. Men i og med at vores forsøg på at rense luften i de ubeboede lejligheder på 1. salen ikke har haft den ønskede effekt, har vi valgt at gøre det i denne sag, da en byggeteknisk sikring ikke var realistisk. Men jeg vil gerne understrege, at der altså ikke er nogen sundhedsrisiko ved at bo i stueetagen eller ved at bo i naboejendommene, slår Ida Holm Olesen fast.

Storegade 86 vil blive revet ned i løbet af 2014, hvorefter regionens miljøeksperter vil tage stilling til, i hvilket omfang selve jorden under ejendommen skal renses.

APPFWU02V