Skip til primært indhold

Elektronisk patientjournal på plads i 2015

Færdiggørelsen af Region Syddanmarks fælles regionale elektroniske patientjournal og det patientadministrative system bliver forsinket. Årsagen er alvorlige forsinkelser fra it-leverandørens side.

I 2007 overtog Region Syddanmark et meget broget it-landskab, hvor kun én af regionens sygehusenheder havde en fuldt dækkende elektronisk patientjournal.

Det billede har ændret sig markant over de seneste år, så sygehusenhederne Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus og Psykiatrien nu alle bruger den fælles regionale elektroniske patientjournal.

Sygehus Sønderjylland bruger den samme system, men enheden er endnu ikke overgået til den fælles regionale platform. Det vil sige, at omkring 75 procent af regionens sygehuse i dag bruger den samme regionale patientjournal. Det er kun Sygehus Lillebælt, der mangler at blive koblet på den fælles elektroniske patientjournal, men det vil de blive fra februar 2015.

Forsinkelser fra leverandøren

Alvorlige forsinkelser fra leverandørens side spænder nemlig ben for processen, og det betyder, at den fulde udbredelse af den elektroniske patientjournal og det patientadministrative system må udskydes til slutningen af 2015.

- Det er enormt frustrerende, og det vidner om et ekstremt kompliceret forløb, hvor vi har skullet få rigtig mange lokale løsninger til at overgå til én fælles løsning. Den manøvre bliver nu oven i købet endnu sværere, når vores it-løsninger bliver forsinket, siger sundhedsudvalgsformand, Poul-Erik Svendsen (S).

Det forsinkede fælles system skal tilpasses Region Syddanmarks fem sygehusenheder, hvor over 20.000 medarbejdere kommer til at arbejde med det dagligt – når det kommer på plads.

Sammenhæng og patientsikkerhed

Den fælles elektroniske patientjournal giver sundhedspersonalet endnu en mulighed for at udveksle informationer om patienternes sygehistorie, og det kommer i sidste ende patienterne til gavn. Den elektroniske deling af patientinformationer er dog allerede en udbredt del af det daglige arbejde på sygehusene. Det sker via den nationale e-journal, som alle regionernes sygehuse leverer data til. Men med den nye fælles patientjournal vil det blive endnu nemmere. Det betyder f.eks. at man kan minimere risikoen for eksempelvis fejlmedicinering.

- Vi er nået rigtig langt, og de fleste af sygehusene har nu den fælles elektroniske patientjournal på plads. Det er vigtigt at holde fast i. Jeg kan dog godt forstå, hvis medarbejderne synes, det er irriterende og frustrerende, at det ikke er på plads endnu. Jeg håber dog på, at de har forståelse for situationen, siger Poul-Erik Svendsen.

Udbredelsen er i gang

Den nye fælles patientjournal er altså i brug på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og i psykiatrien på Fyn, men sygehusene mangler stadigvæk at indføre det fælles patientadministrative system, der er klar til brug i november 2015.

Siden juni 2013 har den fælles elektroniske patientjournal og det fælles patientadministrative system været fuldt ud gennemført på både Sydvestjysk Sygehus og de lokale psykiatriske afdelinger.

Sygehus Sønderjylland har allerede implementeret den fælles elektroniske patientjournal, og den skal nu udvides til at inkludere de lokale psykiatriske afdelinger. Næste trin bliver, at sygehusenheden i 2015 flytter sine data over på det fælles regionale system, og på samme tid vil sygehusenheden indføre det fælles patientadministrative system.

Sygehus Lillebælt indførte det fælles patientadministrative system i februar 2013, og den fælles elektroniske patientjournal forventes at være på plads fra februar 2015.

Kort fortalt vil alle sygehusene fra februar 2015 have den nye fælles elektroniske patientjournal, mens alle sygehusene fra november 2015 vil have det patientadministrative system.

Yderligere information:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalg, Region Syddanmark, tlf. 2920 1200.

Direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark, tlf. 2172 6687.

Kontaktoplysning

APPFWU02V