Skip til primært indhold

Undersøgelse af inklusion i støbeskeen

Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg går nu i gang med at fastlægge rammerne for en stor undersøgelse af, hvordan den øgede inklusion i folkeskolen påvirker den psykiske sundhed hos unge på ungdomsuddannelserne.

Eleverne på forskellige syddanske erhvervs- og handelsskoler skal i løbet af 2015-17 svare på en række spørgsmål om, hvordan inklusionen i folkeskolen har påvirket deres trivsel og faglige formåen.

Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg besluttede på udvalgsmødet 20. juni 2014 at sætte skub i en storstilet undersøgelse af, hvilken betydning den øgede inklusion i folkeskolen har for de elever, der starter på en ungdomsuddannelse – mentalt og fagligt.

Thies Mathiasen (DF), der er formand for Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg, er bekymret over de mange historier om, hvordan inklusionen i nogle tilfælde påvirker det barn, der skal inkluderes, men også den inkluderedes klassekammerater – og han er overbevist om, at inklusionen i mange tilfælde går ud over indlæringen, trivslen og den psykiske sundhed:

- I Sverige har man rigtigt gode erfaringer med inklusion. Dér fungerer det – og det er fordi, at der følger ressourcer med de børn, der inkluderes. Min fornemmelse er, at det ikke fungerer lige så godt herhjemme – og derfor er det vigtigt, at vi får lavet en grundig undersøgelse af konsekvenserne for den enkelte, siger Thies Mathiasen.

Stigende antal børn inkluderes

Der er i øjeblikket stor forskel på de enkeltes kommuners grad af inklusion i folkeskolen, men nationalt forventes op mod 10.000 børn over de næste år at skulle bytte et specialskoletilbud ud med en almindelig folkeskole. I Region Syddanmark svarer det til cirka 2.000 børn.

Psykiatri- og socialudvalget forventer, at selve undersøgelsesdesignet er klar til godkendelse i udvalget på mødet 19. september, hvorefter det skal vedtages i regionsrådet i løbet af efteråret.

Thies Mathiasen forventer, at selve undersøgelsen kan begynde i starten af 2015.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V