Skip til primært indhold

Syddansk repræsentant i Nordsøkommissionens bestyrelse

Preben Friis-Hauge (V) fra Region Syddanmark er valgt som ny dansk repræsentant i Nordsøkommissionens bestyrelse.

Nordsøkommissionens bestyrelse har fået et nyt dansk medlem. Det syddanske regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge (V) er udpeget til at overtage posten efter Henning Gjellerup (S) fra Region Midtjylland, der har valgt at gå på pension.

De tre vestdanske regioner er alle medlem af Nordsøkommissionen, der er et regionalt samarbejde om regional udvikling mellem 34 regioner i otte lande rundt om Nordsøen. Fredag 27. juni 2014 holder kommissionen generalforsamling i Aberdeenshire i Skotland, og her vil Preben Friis-Hauge officielt overtage posten som Danmarks repræsentant i bestyrelsen, og det glæder han sig til.

- Jeg er meget glad og beæret over at være valgt som landerepræsentant. Min fornemste opgave som bestyrelsesmedlem bliver at samle op på de danske interesser og sørge for at gøre vores indflydelse gældende i kommissionen. I den forbindelse kommer jeg til at have rigtig tæt kontakt til de andre danske repræsentanter, der indgår i kommissionens fem arbejdsgrupper, siger Preben Friis-Hauge.

Det transportpolitiske fylder

Preben Friis-Hauge har siddet i Nordsøkommissionens Transportgruppe siden 2010 - de seneste to år som formand for gruppen. I den periode har transportgruppen haft en afgørende indflydelse på, at EUs nye transportpolitik også kommer til at omfatte Vestdanmark. Det har betydet, at vej- og baneforbindelser op gennem Jylland er en del af det prioriterede hovednetværk, som er udpeget af EU. 

- Vi har brug for et alternativ til Femern-forbindelsen, så vi holder fast i den vækst og udvikling, en god infrastruktur fører med sig. Som medlem af Nordsøkommissionen har vi gode muligheder for at stå sammen med eksempelvis de norske regioner om at presse på, så Vestdanmark ikke bliver glemt, når det drejer sig om infrastruktur og udvikling – det er EU’s nye transportpolitik et godt eksempel på, siger Preben Friis-Hauge.

Kort om Preben Friis-Hauge

Preben Friis-Hauge er 52 år og blev i januar 2010 valgt ind i det syddanske regionsråd. Samtidig blev han medlem af transportgruppen i Nordsøkommissionen. I midten af 2010 blev han udpeget til at være én af to næstformænd i transportgruppen. Preben Friis-Hauge har siden 2012 været formand for Nordsøkommissionens Transport-arbejdsgruppe – én af fem arbejdsgrupper i Nordsøkommissionen.

Han har siden 1998 været medlem af byrådet i Varde.

Foto af Preben Friis-Hauge

Foto af Preben Friis-Hauge

Foto af Preben Friis-Hauge

Fakta

  • Nordsøkommissionen er et samarbejde mellem regioner rundt om Nordsøen - i alt 34 regioner fra otte lande (Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig, England og Skotland). Hvert land har én stemme i bestyrelsen.
  • Kommissionen arbejder dels med at gøre politisk indflydelse gældende over for EU, især hvad angår udfordringer og opgaver i Nordsø-regionen, og dels med at skaffe opbakning til fælles udviklingsinitiativer i regionen – ofte i form af EU-støttede projekter.
  • Nordsøkommissionens bestyrelse består af 11 medlemmer – et for hvert af de otte medlemslande – en præsident og to vicepræsidenter. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en to-årig periode.
  • Siden 1. januar 2014 har John Lamb fra England været fungerende præsident i kommissionen. Fredag den 27. juli 2014 vælges en ny præsident. Tom-Christer Nilsen fra Norge er eneste kandidat.
  • Der er tre danske medlemmer i Nordsøkommissionen – et fra hver af de tre vestdanske regioner.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V