Skip til primært indhold

Region Syddanmark søsætter pilotprojekt om hurtig psykiatrisk udredning

Region Syddanmark har som landets første region indgået en aftale med regionens praktiserende speciallæger om et nyt pilotprojekt, der skal sikre hurtig psykiatrisk udredning hos praktiserende psykiatere i Odense Kommune.

Ventetiden hos de praktiserende psykiatere i Region Syddanmark er for lang. Derfor indgår Region Syddanmark nu en aftale med de praktiserende speciallæger i Region Syddanmark, så patienter med blandt andet depression, der har brug for akutte vurderingssamtaler hos praktiserende psykiatere, kan komme hurtigere til.

Pilotprojektet er bygget op om en såkaldt § 66–aftale, der giver Region Syddanmark mulighed for at få praktiserende speciallæger til at varetage opgaver, som regionen har behov for at få løftet.

- Det her er en rigtig positiv nyhed. Dels er det den første og eneste § 66-aftale, det er lykkedes at indgå mellem en region og de praktiserende speciallæger, og dels adresserer aftalen et kæmpe problem med ventetid på udredning især for patienter, der viser tegn på stress, angst og depression, siger Bo Libergren, (V), formand for sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark.

Fokus på lange ventetider

Det nye samarbejde tager udgangspunkt i de lange ventetider på behandling hos praktiserende psykiatere i Region Syddanmark. Det er meningen, at de praktiserende psykiatere med kort varsel tager en afgrænset gruppe af patienter ind med henblik på en foreløbig diagnose og relevant rådgivning af patientens egen læge vedrørende den rette behandling samt videre forløb.

I samtalen mellem patienten og den praktiserende psykiater vil blandt andet patientens livsforløb, tidligere psykiske eller fysiske sygdomme og sociale forhold skulle afklares, og patienten vil desuden blive vurderet for angst, stress eller depression samt anden psykisk lidelse.

- Med projektet kan vi komme til at hjælpe patienter hurtigere og finde frem til den relevante behandling, de har brug for, på et langt tidligere tidspunkt, end det er tilfældet lige nu. Hvis erfaringerne fra Odense viser sig at være gode, så vil vi overveje at udbrede samarbejdet mellem os og de praktiserende psykiatere til hele regionen, siger Bo Libergren.

Hurtigere i behandling

Formålet med pilotprojektet er, at patientens egen læge, på baggrund af tilbagemeldingen fra den praktiserende psykiater selv kan fortsætte - og eventuel afslutte - behandlingen af patienten eller sende patienten videre til relevant behandling hos f.eks. psykolog, sygehuspsykiatrien eller til en praktiserende psykiater.

Fakta

  • Der er gennemsnitligt afsat ca. 2½ time pr. patient til en vurderingssamtale og videre udredning. Det er op til den praktiserende psykiater at vurdere, hvorvidt der skal afsættes én eller flere konsultationer fordelt over én eller flere dage.
  • Hver praktiserende psykiater i Odense Kommune skal i henhold til aftalen afsætte tid til tre udredninger pr. uge. I alt vil de praktiserende læger i Odense Kommune således kunne henvise i alt 15 patienter pr. uge til hurtig psykiatrisk udredning i aftalens løbetid.
  • Når den praktiserende psykiater har modtaget en henvisning omfattet af pilotprojektet, skal den praktiserende psykiater inden for to uger tage patienten ind til konsultation.
  • Pilotprojektet kører i to år med start august 2014.

Yderligere informationer:

Udvalgsformand, Bo Libergren (V), Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2920 1800
Direktør Per Busk,  Sundhed, Region Syddanmark, telefon 2172 6687

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V