Skip til primært indhold

Region Syddanmark opruster akuthelikopterlandingspladser

1. oktober 2014 træder en ny landsdækkende ordning for akutlægehelikoptere i Danmark i kraft, men i Region Syddanmark er det endnu ikke alle akutsygehuse, der kan tilbyde landingspladser ved den fælles akutmodtagelse. Det laver regionen nu om på. Fremover vil alle syddanske patienter, der ankommer til regionens akutsygehuse med akutlægehelikopter, kunne køres direkte ind til behandling.

I dag er det kun ved Aabenraa Sygehus, at patienterne kan fragtes direkte ind på FAM, Fælles Akut Modtagelse, fra akutlægehelikopteren. For patienter, der ankommer til regionens andre sygehuse foregår den sidste del af transporten til sygehuset i ambulance.

I Region Syddanmarks plan for de nye sygehusbyggerier, arbejdes der hen imod, at patienter, der ankommer til regionens fire akutsygehuse i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa skal kunne fragtes direkte fra akutlægehelikopteren og ind på sygehuset.

 - Vi er meget glade for den nye akutlægehelikopterordning, men for at få det maksimale udbytte af ordningen, er vi nødt til at udbygge landingspladserne i regionen. Det sker først og fremmest på vores fire akutsygehuse, hvor behandlingen af de mest akutte patienter sker. Og vi er faktisk allerede klar til at indvie den første af de nye landingspladser 17. juni på Kolding Sygehus, siger Thyge Nielsen (V), der er formand for Region Syddanmarks præhospitale udvalg.

Ny ordning fra 1. oktober 2014

Region Syddanmark er lige nu dækket af to forsøgsordninger med akutlægehelikoptere placeret i Karup og Ringsted. Men den 1. oktober 2014 etableres en ny lands- og døgndækkende akutlægehelikopterordning, der erstatter de to forsøgsordninger.

Tre akutlægehelikoptere, hvoraf en er placeret i Billund, skal i fremtiden dække hele Danmark. I denne forbindelse er Region Syddanmark blevet bedt om at udarbejde en oversigt over godkendte og kommende landingspladser i regionen.

- Udover de nye landingspladser ved akutsygehusene, er det vores vurdering, at der er behov for 20 – 30 landingsplad­ser. De ekstra landingspladser vil primært blive benyttet til overlevering af patienter fra akutlæge­helikopterne til ambulancer på relevante steder i Region Syddanmark, siger Thyge Nielsen.

Region Syddanmark har i dag 11-12 lufthavne og flyveplader, hvor akutlæge­helikoptere og ambulancer mødes for at overlevere patienter, der skal transporteres videre til et af regionens sygehuse.

Patienter uden behov for akut behandling, der skal indlægges på et af regionens specialsygehuse i f.eks. Svendborg, Sønderborg eller Vejle, vil dog stadig skulle transporteres det sidste stykke af vejen fra landingsplads til sygehus.

Øer en særlig udfordring

I akutte tilfælde dækkes regionens øer allerede af forsvarets redningshelikoptere. Og forsvaret har etableret landingspladser 25 landingspladser placeret på øerne og andre rele­vante steder i regionen. Det er meningen, at de 25 pladser også kan blive anvendt af akutlæge­helikopterne i fremtiden.

- Vi har en særlig udfordring, når det kommer til akutte patienter på vores øer. De er i særlig grad afhængige af muligheden for at blive transporteret til akut behandling med akutlægehelikopter frem for færge. Heldigvis er der allerede godkendte landingspladser på vores øer, som akutlægehelikopterne kan benytte fra dag 1 , lyder det fra Thyge Nielsen.

Fakta

  • 1. oktober 2014 træder en ny landsdækkende ordning for akutlægehelikoptere i Danmark i kraft.
  • Den nye landsdækkende akutlægehelikopterordning: Tre akutlægehelikoptere, hvoraf en af dem er placeret i Billund, skal i fremtiden dække hele Danmark.
  • Region Syddanmark har hidtil været dækket af to forsøgsordninger med helikoptere placeret i Karup og Ringsted. De to ordninger erstattes til 1. oktober af den landsdækkende ordning.
  • Desuden har Falck DRF helikopteren i Niebüll siden 2005 løst præhospitale opgaver for Region Syddanmark. Denne aftale vil køre videre parallelt med den nye landsdækkende ordning. 

Yderligere informationer:

Thyge Nielsen (V), formand for det Præhospitaleudvalg i Region Syddanmark, mobil 2031 3624
Per Busk, direktør for sundhedsområdet i Region Syddanmark, mobil 21 72 66 87

APPFWU02V