Skip til primært indhold

Pilotprojekt sætter udsatte odenseanere i centrum

Udsatte odenseanere skal ikke være kastebold mellem læge, kommunale instanser og sygehuset – men skal i stedet være centrum for en integreret indsats. Det er kernen i pilotprojektet Integrated Care, og regionsrådet har nu godkendt den partnerskabsaftale mellem PLO, Odense Kommune og Region Syddanmark, der skal gøre det muligt at føre projektet ud i livet.

Udsatte odenseanere kommer fra 1. september til at indgå i et tværgående projekt, der skal skabe et mere sammenhængende patientforløb for dem. Målet er, at de oplever at blive understøttet af ét samlet og proaktivt sundhedsvæsen.

Indsatsen er rettet mod borgere med stress, angst og depression samt ældre medicinske patienter, og formanden for Region Syddanmarks Sundhedssamordningsudvalg, Bo Libergren (V), ser store perspektiver i projektet:

- Det glæder mig virkelig, at vi i fællesskab kan lykkes med at starte et så omfattende projekt op, fordi det er indlysende, at et tæt samarbejde på tværs kan være med til at bremse sygdomsudviklingen hos udsatte mennesker og bidrage til, at de får en bedre livskvalitet, siger han.

Regionsrådet har på dagens møde godkendt den underliggende partnerskabsaftale mellem PLO, Odense Kommune og Region Syddanmark, der skal gøre det muligt at gennemføre projektet:

- I Region Syddanmark arbejder vi hårdt på at øge sammenhængen mellem forebyggelse og behandling. Samarbejdet mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet i Integrated Care vil blandt andet kunne løfte et af vores fokusområder – nemlig den tidligere indsats – så vores svageste borgere hurtigt kan få præsenteret et samlet behandlingstilbud, siger Thies Mathiasen, der er formand for regionens Psykiatri- og socialudvalg.

Projekt Integrated Care er det første af sin slags i Danmark, og bag det står Region Syddanmark, Odense Kommune og de alment praktiserende læger i Odense, der i fællesskab har udviklet en model for, hvordan de bedre kan inddrage og udveksle data om udsatte borgere.

Tværsektorielle teams

I Integrated Care er dataudveksling mellem kommune, sygehus og almen praksis løftestangen for bedre kvalitet.

Det betyder, at fagprofessionelle fra kommune og sygehus sammen med lægerne fra almen praksis bliver organiseret i tværsektorielle teams, der sammen er ansvarlige for at levere en koordineret og sammenhængende indsats for de mest udsatte borgere.

Projektet behandles på byrådsmødet i Odense Kommune 25. juni 2014.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V