Skip til primært indhold

Nyt liv i lokalerne på Tønder Sygehus

De sidste ledige lokaler på Tønder Sygehus skal fremover huse byens nye sprogcenter.

I et godt samarbejde mellem Tønder Kommune, AOF og Region Syddanmark er det nu lykkedes at fylde næsten hver en kvadratmeter af Tønder Sygehus med aktiviteter til gavn for borgere og virksomheder i byen.

AOF SYD er nemlig flyttet ind på 1. sal på sygehuset, og indtager tæt på 1.000 kvadratmeter med et nyt sprogcenter. Det blev officielt indviet tirsdag den 17. juni med taler af blandt andet regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark.

En større del af lokalerne på Tønder Sygehus blev ledige som følge af den nye sygehusstruktur. Det betød, at sygehusfunktionerne og sengeafsnit er blevet lukket ned og overflyttet til det nye akutsygehus i Aabenraa.

- Det har hele tiden været en vigtig ambition for Region Syddanmark, at der skulle skabes nyt liv og lys i vinduerne i de lokaler, der blev ledige med den nye sygehusstruktur. I fællesskab med lokalområdet og heriblandt Tønder Kommune har vi målrettet arbejdet for, at lokalerne blev udnyttet som et aktiv for byen og området. Nu kan vi med AOFs overtagelse af lokalerne til brug for et moderne sprogcenter sige, at opgaven er løst, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Han understreger videre, at sprogcenteret spiller en særlig rolle i forhold til, at udlændinge i Tønder-området kan få de nødvendige sproglige forudsætninger for at klare sig i et job og som borgere i området.

- Tønder har mange udenlandske arbejdere, og det giver virksomhederne en klar konkurrencefordel med den øgede adgang til kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det også vigtigt, at de udenlandske medarbejdere kan begå sig på dansk, så de kan kommunikere med deres danske kolleger og hurtigt kan lære om dansk kultur og samfundsforhold, så de bliver en naturlig del af lokalsamfundet, tilføjer Carl Holst.

Han glæder sig samtidig over, at der fortsat er et velfungerende daghospital på sygehuset i Tønder, ligesom en række privatpraktiserende læger og terapeuter har etableret egen praksis på sygehuset. 

Fakta om sygehuset:

 • Sygehus Sønderjyllands aktiviteter i Tønder omfatter følgende ambulatorier og dagafsnit: Medicinsk Daghospital i Tønder med Diabetes Ambulatorium, Gastromedicinsk Ambulatorium, Medicinsk Ambulatorium og Osteoporose Ambulatorium.  Desuden Biokemisk Kliniks ambulatorier, Gynækologisk ambulatoriefunktion Tønder, Høreklinikken, Skadeklinikken og Røntgenklinikken. Samtidig huser sygehusbygningen i Tønder en række andre sundhedstilbud.
   
 • Sygehus Sønderjylland er et sygehus med aktiviteter i de fire byer Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder og et optageområde på ca. 235.000 indbyggere. Organisatorisk er Sygehus Sønderjylland struktureret i 11 centre med tilhørende klinkker og underenheder som ambulatorier, sengeafsnit, laboratorier mv.
   
 • Sygehus Sønderjylland har omkring 420 senge, og hvert år foretages der op mod 430.000 indlæggelser og ambulante besøg. Centerskadestuen i Aabenraa, skadestuefunktionen i Sønderborg og skadeklinikkerne i Haderslev og Tønder står tilsammen for op mod 37.000 af de ambulante besøg.

Fakta om AOF Syd:

 • AOF Syd har lejet 980 kvadratmeter lokaler på Tønder Sygehus. Lokalerne ligger samlet på 1. sal i den østlige fløj ud mod Carstensgade, hvor der tidligere var operationsstuer med tilhørende birum. Hele etagen er bygget om til undervisningsformål, hvor 170 kursister er fordelt med ca. 90 på daghold og ca. 80 på aftenhold.
   
 • Ud over danskuddannelserne rummer lokalerne også beskæftigelsesrettede forløb med coaching og vejledning af ledige. 

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, tlf. 4032 5210

APPFWU01V