Skip til primært indhold

Regionen skal trække flere erhvervsturister til Vestdanmark

Region Syddanmark får en central rolle i ny aftale mellem regeringen og regionerne om at styrke erhvervs- og mødeturismen i hele Vestdanmark.

Der skal flere internationale erhvervsturister til Vestdanmark, og derfor skal indsatsen på området nu øges betydeligt og samarbejdet på tværs af regioner og kommuner styrkes.

Det fremgår af en ny aftale mellem regeringen og Danske Regioner, hvor der skal opbygges tre nationale udviklingsselskaber for at fremme turismeerhvervet i Danmark.

Region Syddanmark får ifølge aftalen en central rolle, når Selskabet for Dansk Erhvervs- og Mødeturisme under navnet MeetDenmark bliver etableret.

Sekretariatet placeres i Region Hovedstaden, men der skal etableres et partnerskab for Erhvervs- og Mødeturisme i Vestdanmark med sekretariat i Region Syddanmark, der skal arbejde for at tiltrække flere internationale møder og kongresser.

Omsætning for 6 mia. kr.

Syddanmark er efter Hovedstaden den absolut største erhvervsturisme-region i Danmark. Syddanmark har næsten lige så mange møder som Region Midtjylland og Nordjylland tilsammen. Mødeturismen skabte forrige år for 6 mia. kr. i omsætning i regionen, og er målt i antal erhvervsovernatninger i markant fremgang sammenlignet med de øvrige regioner.

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, glæder sig da også over aftalen.

- Konkurrencen om mødeturisterne er hård, men jeg tror, at MeetDenmark med de styrkede indsatser i både hovedstaden og resten af landet vil give erhvervs- og mødeturismen en markant fremgang, siger Carl Holst.

En velfungerende operatør

Regionen forventer, at det nye sekretariat forankres hos den syddanske erhvervsturismeaktør Inspiring Denmark.

- Vi har med Inspiring Denmark allerede en velfungerende operatør, som det vil være helt naturligt at sætte i spidsen for arbejdet med at give erhvervsturismen et boost i hele Vestdanmark, tilføjer Carl Holst. 

MeetDenmark får ifølge den nye aftale 5,5 mio. kr. i statslige midler, og regionerne skal bidrage økonomisk med en tilsvarende støtte gennem de regionale vækstfora, så det samlede budget udgør 11 mio. kr. Heraf skal 4 mio. kr. øremærkes til det vestdanske erhvervsturismepartnerskab.

- Vi er klar til at gribe den bold, vi er blevet spillet i hænde, og glæder os over styrkelsen af MeetDenmarks vestvendte aktiviteter, siger bestyrelsesformanden for Inspiring Denmark, hoteldirektør Jack Nielsen.

Kyst- og naturturisme i fokus

Med aftalen etableres også et nyt nationalt selskab for kyst- og naturturisme, hvor der indgår 20 mio. kr. i statslige midler til styrkelse af kystturismen.  Regionerne lægger samme finansiering oven i.

- I Syddanmark er vi særligt optagede af den styrkede indsats i partnerskaberne for Vestkysten og Østersøen. Det er her turismeudviklingen og markedsføringen skal tage sit afsæt. Vi vil arbejde for, at vores markedsføringsforening Fomars bliver omdrejningspunktet for partnerskabernes internationale indsats, siger Carl Holst. 

Flest turister i Varde Kommune

Varde kommune er med feriesteder som Henne Strand og Blåvand den største ferieturisme-kommune langs hele vestkysten. I alt var der 2012 ca. 6,2 mio. kommercielle overnatninger i de fire syddanske vestkystkommuner, hvoraf de 3,5 mio. overnatninger blev foretaget alene i Varde Kommune.

Derfor er etableringen af Vestkystpartnerskabet og den fokuserede indsats på at udvikle vestkystturismen også noget, der vækker begejstring hos Varde kommunes borgmester.

- Etableringen af et stærkt partnerskab om både kvalitetsudvikling og markedsføring af turismen langs Den Jyske Vestkyst passer som fod i hose med kommunens ønske om at styrke vestkystturismen og bruge den UNESCO anerkendte vadehavsnatur aktivt i tiltrækningen af flere turister, siger Erik Buhl Nielsen (V).

APPFWU02V