Skip til primært indhold

Region Syddanmark kvalificerer køreplan

Region Syddanmark har 3. juli holdt møde med totalrådgiveren for Nyt OUH og i fællesskab aftalt en køreplan for det videre arbejde.

Region Syddanmark har i dag holdt møde med totalrådgiveren, konsortiet Medic OUH, om planen for det fremtidige arbejde på regionens nye universitetshospital, Nyt OUH.

Styregruppen for Nyt OUH har tidligere udtryk tvivl om konsortiets oplæg til et dispositionsforslag, hvor der blandt andet var tvivl, om der var afsat for store arealer til andet end kliniske formål,  hvorvidt økonomien i byggeriet af Nyt OUH kan holde, og hvordan rådgiveren vil organisere det videre arbejde.

Dispositionsforslaget skal revideres

Styregruppen og konsortiet er enige om, at der er behov for at arbejde videre med og revidere forslaget og den fremtidige organisering.

Køreplan på plads

Styregruppen for Nyt OUH er, på baggrund af forslaget til køreplanen fra Medic OUH, blevet enige med konsortiet om, at Medic OUH frem mod den 18. august gennemfører et review på projektet, så tvivlsspørgsmålene, der er rejst af regionen, kan blive ryddet af vejen. 

Medic OUH forventer, at dispositionsforslaget vil være færdigt medio november, og dermed klar til politisk behandling i de forskellige udvalg og regionsrådet.

Der er endnu ikke overblik over, hvilken indflydelse forsinkelsen vil få på byggeriet af Nyt OUH. Medic OUH er dog blevet bedt om at komme med forslag til, hvordan de kommende faser kan komprimeres, så en eventuel forsinkelse bliver så lille som mulig.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jørgen Nielsen, Medic OUH, telefon 3395 7272

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

Konst. projektdirektør Peter Fosgrau, Nyt OUH, Region Syddanmark, telefon 2629 0798

APPFWU02V