Skip til primært indhold

Thies Mathiasen valgt til formand for Psykiatri- og socialudvalget

Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg har i dag konstitueret sig og valgt Thies Mathiasen (DF) til formand og Bente Gertz (S) til næstformand.

Børn, der har psykiske problemer, skal have hurtig hjælp. Og offentlige instanser skal blive bedre til at samarbejde, så borgere, der både kæmper med misbrug og sindslidelser, ikke falder mellem to stole.

Sådan lyder svaret, når man spørger Thies Mathiasen (DF) om, hvad han især vil bruge sine kræfter på, efter han i dag blev valgt til formand for Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg.

For selvom både ulighed i sundhed, udredningsgaranti, mindre tvang i psykiatrien og kvaliteten i tilbuddene står højt på dagsordenen, når de syv medlemmer af udvalget skal mødes, er det specielt børnepsykiatrien og mennesker med dobbeltdiagnoser, der falder gennem systemet, som Thies Mathiasen er særligt optaget af:

- Det er en meget stor belastning for hele familien, hvis et barn ikke har det godt og måske har brug for behandling. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi fra regionens side får mere fokus på at få disse børn udredt så hurtigt som muligt og får sat dem i den rette behandling, siger Thies Mathiasen.


Bedre samarbejde på tværs

Psykiatri- og socialudvalget beskæftiger sig med den regionale psykiatri og det regionale socialområde.

Det betyder blandt andet, at udvalget skal udarbejde forslag til strategier, planer og politikker og har ansvar for at følge op på de konkrete service- og kvalitetsmål, der er fastlagt af regionsrådet.

Derudover skal udvalget også inddrage og sørge for dialog med regionens kommuner, borgere og andre relevante parter. Og netop et stærkere samarbejde med kommunerne står Thies Mathiasens hjerte nært.

For der er borgere, som både kæmper med misbrug og sindslidelser, der ikke får den hjælp de kunne, fordi samarbejdet i det offentlige halter, mener Thies Mathiasen:

- Det er et svært område, fordi der er mange i denne gruppe, der måske slet ikke orker eller ønsker behandling. Men jeg godt kunne tænke mig, at vi får set på, om vi kan finde nogle andre måder at samarbejde på, så de borgere, der er motiverede til at komme videre, også kan få den rette hjælp indenfor rimelig tid, siger han.

Vil lytte med paraderne nede

Thies Mathiasen sætter sig i udvalgets formandsstol på et tidspunkt, hvor der er meget debat og kritik af forholdene i psykiatrien. Og for Thies Mathiasen handler det om at lytte med paraderne nede:

- Jeg ser saglig kritik som et tegn på, at der er noget, vi kan gøre bedre. Og hvis der er noget, vi kan gøre bedre, så skal vi selvfølgelig undersøge, hvad der skal til, for at vi kan gøre det. Jeg vil gerne stå på mål for, at vi lytter og forholder os konstruktivt, når vi møder kritik, siger han.

Ud over Thies Mathiasen (DF), består Psykiatri og socialudvalget også af næstformand Bente Gertz (S), Ulrik Sand Larsen (V), Mette Bossen Linnet (V), Hans Philip Tietje (V), Ida Damborg (SF) og Mikkel Andersen (Enhedslisten).

Foto af Thies Mathiasen:

Yderligere oplysninger

APPFWU01V