Skip til primært indhold

Sammen om at sikre superhurtigt internet

De ti fynske kommuner, Region Syddanmark og energiselskaberne vil inden sommerferien tage kontakt til regeringen for at få løst problemerne med dårlige internetforbindelser på Fyn.

Manglende udrulning af fibernet og bredbånd har haft store negative konsekvenser for væksten og erhvervsudviklingen på Fyn, som er blevet ramt hårdere end andre landsdele af finanskrisen.

Samtidig kan målet om hurtige internetforbindelser til alle danskere i 2020 ikke opfyldes, medmindre der tænkes nyt og anderledes. Det er de ti fynske kommuner, Region Syddanmark og energiselskaberne på Fyn enige om efter at have drøftet udfordringerne på et møde mandag eftermiddag i regionshuset i Vejle.

- Borgere og virksomheder vælger områder med dårlig dækning fra, og vi kan se, at tusindvis af arbejdspladser er forsvundet fra Fyn i de senere år. Vi ved også, at hurtige internetforbindelser er helt afgørende for, at virksomheder overhovedet kan operere. Derfor er situationen uholdbar, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

På mødet blev det aftalt at undersøge, hvad der kan gøres for at skaffe hurtigt internet til alle fynboer. Det ventes at blive tiltrådt på et møde den 4. februar i det fynske borgmesterforum, som allerede har en arbejdsgruppe i funktion i Byregion Fyn-initiativet, som Region Syddanmark også deltager i. Energiselskaberne gav på mødet i dag tilsagn om at træde ind i en sådan arbejdsgruppe og bidrage med deres ekspertise.

Hvem skal betale?

- Det haster. Udviklingen går så stærkt, at vi ikke kan tillade os at holde pause eller vente på, at tingene sker af sig selv. Allerede fra 2015 skal al kommunikation med det offentlige være digitalt, påpeger regionsrådsformanden og bakkes op af borgmester Christian Thygesen (V) fra Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Teleforliget fra 1999 er en stopklods for udrulningen. Dengang forestillede ganske få sig, at hurtige og stabile netforbindelser ville blive lige så basal en del af vores infrastruktur som elektricitet i stikkontakterne og rindende vand i hanerne, siger borgmesteren.

Arbejdsgruppen skal blandt andet se på, om fibernet kunne være en del af energiselskabernes forsyningspligt, eller om der kan findes andre finansieringsmuligheder gennem billige statsgaranterede lån.

- I vækstpartnerskabsaftalen med regionen står der ordret, at Erhvervs- og Vækstministeriet sammen med Ministeriet for By, Bolig, og Landdistrikter vil afholde møder med regionerne og de regionale vækstfora for at fremme udbredelsen af højhastighedsforbindelser, og det vil vi selvfølgelig holde dem op på, slår regionsrådsformanden fast.

Carl Holst forventer, at et møde med de to ansvarlige ministre og parterne fra dagens møde kommer op at stå inden sommerferien.

Stærkt kommunalt fixpunkt

De fynske kommuner og Region Syddanmark har længe haft digitaliseringen, som et af de væsentligste ønsker i forhold til at kunne skabe ny vækst, og det er allerede en del af samarbejdet i Byregion Fyn og Den Regionale Udviklingsplan.

- Jeg håber, at det har større vægt, at vi nu går sammen på tværs af kommuner, region og energiselskaber og taler med én stemme over for regering og Folketing. For udfordringen løser ikke sig selv, påpeger Christian Thygesen på vegne af de fynske kommuner.

I det nuværende teleforlig fra 1999 står der, at udrulningen af fibernet skal ske på markedsvilkår. Men det betyder, at forbrugerne selv skal betale for alle omkostningerne ved gravearbejde og tilslutningsanlæg, som nemt kan løbe op i mange tusinde kroner. Eller at energiselskaber skal påtage sig udgiften, hvilket de færreste selvfølgelig vil, medmindre de kan se en forretning i det. Derfor risikerer vi et splittet Danmark, hvor virksomheder og borgere vil vende landdistrikterne ryggen, mener Carl Holst.

- Jeg vil blandt andet drøfte med Henrik Sass Larsen og Carsten Hansen, om vi politisk ønsker at ændre på den naturlige udvikling, hvor flere og flere fravælger landet til fordel for byerne – i høj grad fordi staten ikke tilbyder de samme vækstbetingelser i form af højkvalitets internet, siger han. 

Den seneste bredbåndskortlægning fra Erhvervsstyrelsen fra januar i år viser, at udbredelsen af hurtige internetforbindelser i Sydjylland er landets bedste, mens Fyn halter langt efter.

APPFWU01V