Skip til primært indhold

Regionsrådet bevilger en million kroner til kick-start af redningsaktion i Faaborg

På regionsrådsmødet mandag besluttede det nyvalgte regionsråd at straks-bevilge en million kroner, så arbejdet med at få de 472 fyrede slagteriarbejdere i Faaborg videre kan gå i gang med det samme.

Pengene skal bruges til en analyse, som hurtigst muligt skal danne grund for en vækst- og omstillingsplan for de berørte medarbejdere.

- Når 472 mennesker får at vide, at deres økonomiske fundament forsvinder under fødderne på dem, gælder det om, at vi som ansvarlige politikere handler resolut og sætter arbejdet i gang med det samme. Derfor afsætter vi her og nu en mio. kr. inden for regional udviklings rammer til at starte arbejdet med en vækst- og omstillingsplan for de berørte medarbejdere og deres familier. Pengene finder vi ved mindreforbrug på andre initiativer, fortæller regionsrådsformand Carl Holst (V).

Han beklager, at lukningen af afdelingen i Faaborg rammer en egn, der i forvejen er hårdt ramt og understreger, at indsatsen sker i et konstruktivt samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune og jobcenter, de relevante ministerier og Beskæftigelsesregionen.

Danish Crown har meldt ud, at afdelingen i Faaborg vil blive nedlagt i løbet af de kommende to år, mens Tulip lukker i løbet af efteråret. Frem til 2016 vil der løbende være behov for midler, som de fyrede slagteriarbejdere kan bruge til omstilling i form af uddannelse.

Her ligger arbejdspladser

- Analysen skal hurtigst muligt afklare, hvordan omstillingen kan ske, så den bliver til størst mulig gavn for både den enkelte og samfundet, pointerer Carl Holst.

Analysen skal desuden afklare de vækstpotentialer og dermed fremtidige arbejdspladser, som er oplagte i det fynske, nemlig hele bygge-anlægsområdet , turismen med fokus på den netop offentliggjorte Østersø-strategi og gartnerierhvervet.

I forbindelse med de mange store byggeprojekter på Fyn, vil der være behov for arbejdskraft, og her ligger der oplagt arbejdspladser, som kan komme de fyrede slagteriarbejdere til gavn.

Og i det netop offentliggjorte vækstudspil fra regeringen på turismeområdet, er der basis for at sætte initiativer i gang, som kan skabe vækst og flere arbejdspladser i Østersø-regionen.

Endelig ligger der et stort vækstpotentiale inden for gartnerierhvervet, som er trængt lige nu, men som med en fremsynet indsats kan blive et værdifuldt vækstområde.

- Vi har tidligere i forbindelse med massefyringerne på Danfoss, Lindø og LM Glasfiber taget ansvar og har sammen med kommuner og ministerier sat os i spidsen for at udarbejde en vækstplan for området og en omstillingsplan for medarbejderne. Det er bl.a. sket med en ansøgning til den Europæiske Globaliseringsfond, og har resulteret i meget betydelige støttebeløb fra EU. Men ikke mindst har vi fundet midler til at skabe vækst, som er forudsætningen for omstilling, slår regionsrådsformanden fast.

APPFWU02V