Skip til primært indhold

Porten til Europa skal styrkes

Udviklingspotentialet i det 500 kilometer lange bælte fra Sydnorge til Hamborg kaldet Jyllandskorridoren skal undersøges med henblik på at styrke den globale konkurrenceevne.

Kommuner, regioner og store byer på tværs af den dansk-tyske grænse er gået sammen om få undersøgt, hvordan Jyllandskorridoren, også kaldet den vestdanske udviklingskorridor, hænger sammen.

Undersøgelsen skal tegne et skarpere billede af Jyllandskorridoren, som dækker hele Jylland, Fyn, Slesvig-Holsten og Hamborg og huser 7,5 mio. indbyggere.

Korridoren har et samlet bruttonationalprodukt på 2.100 mia. kr. og binder udviklingen i Nordeuropa sammen, men sammenlignet med de store globale vækstmetropoler i fx Asien, USA og resten af Europa er væksten lav. Den nye viden skal bruges til at styrke de store vestdanske og nordtyske byers rolle som vækstlokomotiver.

Med den kommende Fehmern Bælt-forbindelse ofres der meget opmærksomhed på, hvordan man kan udnytte vækstpotentialerne mellem Sverige, København og Nordtyskland. Forudsætningen for at få det bedste ud af de samlede nordeuropæiske muligheder er imidlertid, at regeringerne også åbner øjnene for de uudnyttede internationale udviklingspotentialer i Vestdanmark.

Fakta forudsætning for vækst

Eksperter fra det danske rådgivningsfirma Cowi og det tyske konsulentfirma Georg Consulting skal over det næste halve år kortlægge udviklingspotentialet i området, der altså dækker hele Jylland, Fyn, Slesvig-Holsten og Hamborg.

Undersøgelsen har stor opbakning i hele Vestdanmark. Det skyldes, at Vestdanmark på mange områder har mere til fælles med Slesvig-Holsten og Hamborg end med den østlige del af Danmark – eksempelvis når man kigger på erhvervsstrukturen.

- Selvfølgelig ved vi allerede, at vi har nogle fælles styrker med Nordtyskland inden for energi, logistik og fødevarer. Vi ved også, at omtrent halvdelen af godseksporten med lastbiler og tog krydser den landfaste grænse. Men vi savner at få svar på, hvad vi kan gøre for at forløse potentialet, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V).

Analysen skal afdække hvordan man samarbejder og komplementerer hinanden, og hvor der er forbedringsmuligheder.

- Vi har brug for mere information om dette vækstområde for bedre at kunne udnytte vores styrkepositioner. I de fire vækstbrancher: Vedvarende Energi, logistik, sundhedsøkonomi og fødevareøkonomi supplerer jyderne og nordtyskerne hinanden udmærket, hvis de lærer at arbejde sammen hen over grænsen, siger Andreas Rieckhof, statsråd i Hamborgs økonomiministerium. 

Vi må have lige vilkår

Analyse-projektet ses af parterne som et første skridt mod at sikre større samarbejde om vækst og udvikling i området. Resultaterne skal også bruges som fælles arbejdsgrundlag og til at fortælle om området udadtil – ikke mindst over for de nationale regeringer og EU.

- Jyllandskorridoren er ligesom Femern Bælt-aksen et bindeled mellem Nordtyskland og de nordiske lande. Det kan være af stor nytte for alle parter langs denne rute, hvis vi lægger vores forskellige forcer sammen og koordinerer dem. Det vil undersøgelsen yde et vægtigt bidrag til. Den vil også gøre gavn, når vi gør regeringerne i Berlin og København opmærksomme på, at begge ruter bør styrkes på lige fod, siger den slesvig-holstenske regeringschef, ministerpræsident Torsten Albig.

Når analysen er færdiggjort, er det aftalt, at parterne mødes for at diskutere resultater og anbefalinger med henblik på udarbejdelse af en egentlig strategisk plan for det videre arbejde.

Det er regionerne i Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark, Udviklingsråd Sønderjylland, de fire store danske kommuner Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense, samt delstaten Slesvig-Holsten og storbyen Hamborg, som finansierer undersøgelsen, men derudover deltager en lang række andre vestdanske kommuner i projektet.

APPFWU01V