Skip til primært indhold

Mindre CO2 giver flere job i Region Syddanmark

Den Europæiske Investeringsbank støtter et samarbejde om energieffektivisering mellem Region Syddanmark og 14 syddanske kommuner med 24 millioner kroner. Den økonomiske støtte bidrager til at nedsætte CO2-udledningen og sikre over 1.000 job.

Knap 16.000 ton CO2 og over 1.000 job. Det er henholdsvis besparelsen og gevinsten ved den energieffektivisering, som Region Syddanmark og 14 syddanske kommuner har indgået samarbejde om.

Nu har Den Europæiske Investeringsbank (EIB) givet tilsagn om en økonomisk støtte til planlægningen på knap 24 mio. kr. Dermed bidrager EIB til den grønne omstilling, der kommer til at koste 570 mio. kr. frem til 2016.

Samarbejdet handler om energieffektivisering i offentlige bygninger og på offentlige veje, og det omfatter blandt andet opsætning af solceller, udskiftning af døre og vinduer samt omstilling til LED-belysning. Eksempelvis vil Varde Kommune udskifte 15.000 traditionelle lygtepæle med nyere og mere energibesparende LED-versioner, mens Vejen Kommune vil ændre den måde, varme og ventilation styres på i skolerne, så temperaturen i klasseværelserne automatisk sænkes, når rummene ikke bruges.

Danmarks største energisamarbejde

Det er ikke tilfældigt, at EIB har valgt at give det syddanske energisamarbejde maksimal støtte, fortæller regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V):

- Det er det største samarbejde om energieffektiviseringer i Danmark, og det har Den Europæiske Investeringsbank fra start af været meget begejstret for. Personligt synes jeg, det er fantastisk, at vi både kan sikre over 1.000 arbejdspladser og nedsætte CO2-udledningen i Region Syddanmark med knap 16.000 ton årligt. Det bidrager til vores mål om at mindske CO2-udledningen i regionen med 40 procent i 2020 i forhold til udledningen i 1990, siger han.

I Odense, der er den kommune, der investerer det største beløb i energieffektiviseringer i samarbejdet, er rådmand Jane Jegind (V) lige så begejstret som regionsrådsformanden:

- Odense Kommune råder over mange bygninger, og der er derfor store gevinster at hente ved, at vi går forrest og arbejder målrettet med at nedbringe energiforbruget. Disse gevinster viser sig både i form af CO2-besparelser og økonomiske besparelser, og så er det glædeligt, at vi med vores indsats er med til at skabe mange grønne job. Alene Odense Kommunes investering svarer til ca. 200 job, siger hun.

Den samlede procentvise energibesparelse i de berørte ejendomme i Odense Kommune forventes at blive 20-24 procent.

 

FAKTA:

  • Samarbejdet om energieffektivisering omfatter Region Syddanmark og 14 syddanske kommuner: Odense, Svendborg, Ærø, Faaborg-Midtfyn, Assens, Nordfyns, Middelfart, Sønderborg, Tønder, Kolding, Vejen, Esbjerg, Fanø og Varde.
  • Samarbejdet munder ud i investeringer for 570 mio. kr. i energieffektiviseringer i den offentlige bygningsmasse og gadebelysning.
  • Hovedparten af investeringen vil gå til installationsprojekter som omlægning af varmeanlæg, opsætning af solceller, LED-belysning og ventilationssystemer. En mindre del vil gå til klimaskærm som hulmursisolering og udskiftning af vinduer, døre og ovenlys.
  • Det forventes, at investeringen vil sikre over 1.000 job og nedsætte Region Syddanmarks CO2-udledning med knap 16.000 ton om året.
  • Den økonomiske støtte fra Den Europæiske Investeringsbank kommer fra EIB’s ELENA-ordning, som støtter lokale og regionale myndigheder, der investerer i energibesparelser. ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance.

Yderligere oplysninger:

Regionrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

APPFWU02V