Skip til primært indhold

Karsten Uno Petersen valgt til formand for Innovationsudvalget

Region Syddanmarks innovationsudvalg har i dag konstitueret sig og valgt Karsten Uno Petersen til formand for udvalget.

Regionsrådet nedsatte forleden Innovationsudvalget som ét af ni stående politiske udvalg. I dag konstituerede udvalget sig og valgte Karsten Uno Petersen (S) til formand og Sonny Berthold (V) til næstformand i udvalget.

- Innovationsudvalget skal have fokus på, at vi får udnyttet de store sygehusbyggerier, vi er i gang med i Region Syddanmark, til at skabe nye ideer, både når det handler om måden, vi bygger på, men også når det handler om at indrette sygehusene med nyskabende velfærdsteknologi. Og så er det en opgave for udvalget at få de nye ideer, der bliver skabt, omsat til nye job – altså at de nye ideer bliver brugt til at drive erhvervsudviklingen frem, siger Karsten Uno Petersen, nyvalgt formand for innovationsudvalget.

Innovationsudvalget skal beskæftige sig med de store sygehusbyggerier på det somatiske område, som er i gang rundt om i regionen i disse år. Det drejer sig både om kvalitetsfondsbyggerierne og om- og udbygninger af regionens andre sygehuse, som regionen selv finansierer. Kvalitetsfondsbyggerierne er delvist finansieret af statsmidler og omfatter Nyt OUH og om- og udbygningen af sygehusene i Kolding og Aabenraa til akutsygehuse. For egne midler om- og udbygger regionen blandt andet sygehuset i Esbjerg – også til akutsygehus.

Skal skabe nye job og erhvervsudvikling

Udvalget skal også arbejde med mulighederne for at udvikle og implementere ny teknologi i forbindelse med sygehusbyggerierne. Ny teknologi som kan skabe nye job og erhvervsudvikling. Udvalget beskæftiger sig desuden med
gennemførelse af offentlig-privat samarbejde om erhvervsudvikling og sundheds- og velfærdsinnovation.

Innovationsudvalget får følgende medlemmer: Formand Karsten Uno Petersen (S), næstformand Sonny Berthold (V), Peter Kofod Poulsen (DF), Lasse Krull (K), Peder Hvejsel (V), Preben Jensen (V), Andrea Terp (S), Simon Hempel-Jørgensen (S) og Peter Christensen (S).

Yderligere oplysninger

APPFWU01V