Skip til primært indhold

Familievenligt 1864-program tager form

150-året for Slaget ved Dybbøl markeres både på Dybbøl Banke og i Sønderborg. Programmet omfatter blandt andet to officielle ceremonier, gudstjeneste og en spændende aften-event i Alsion. Regentparret deltager, og alle er velkomne.

Regentparret, statsministeren og alle interesserede er inviteret til Dybbøl Banke den 18. april 2014 for at markere 150-året for Slaget ved Dybbøl. 1864 bliver i år markeret med en lang række aktiviteter, men særligt 18. april, hvor Danmark for 150 år siden tabte det historisk skelsættende slag på Dybbøl Banke, bliver en oplevelse.

Regentparret og statsminister Helle Thorning-Schmidt har nu takket ja til at komme. Region Syddanmark har netop sendt godt 200 indbydelser ud til officielle gæster, som bl.a. tæller politikere på hver sin side af den dansk-tyske grænse, ambassadører, Folketingets præsidium og folketingsmedlemmer valgt i Sydjylland.

Alle er velkomne til at deltage i dagens begivenheder, som indledes med en militær ceremoni, hvor der lægges kranse ved fællesgravene på Dybbøl Banke. Herefter begynder den civile ceremoni, der foregår i Kongeskansen. Her vil der, udover taler, bydes på levende musik, dans og sang, bl.a. ved Sønderjysk Pigekor og folkBALTICA ungdomsensemble.

Om eftermiddagen er der gudstjeneste i Sct. Marie Kirke, hvor biskoppen fra Haderslev, Marianne Christiansen, og biskoppen fra Slesvig, Gothart Magaard, sammen forestår gudstjenesten.

Dagen rundes af med en aften-event i Alsion, hvor Sønderjyllands Symfoniorkester i samarbejde med en række andre kunstnere har påtaget sig opgaven med at sammensætte et spændende program, der rækker både frem og tilbage i tid.

I løbet af dagen vil der være en række aktiviteter for hele familien på såvel Dybbøl Banke som ved Sønderborg Slot – bl.a. vil Slesvigsk Musikkorps give en koncert på Dybbøl Banke.

- Vi vil markere, at begivenhederne i 1864 er en del af den fælles dansk-tyske historie, men samtidig vil vi også vise, at Danmark og Tyskland siden slaget har knyttet stærke bånd ikke mindst i grænselandet. Jeg håber, at mange vil deltage i markeringen af 150-året den 18. april – både fra den danske og fra den tyske side af grænsen. Det er en god måde at markere, at stridsøksen i dag er begravet, og at vi i stedet i fællesskab kan skue både tilbage og fremad, siger regionsrådsformanden Carl Holst.

Region Syddanmark er sammen med bl.a. Sønderborg Kommune, Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, Sønderborg Slot, Historiecenter Dybbøl Banke og Sønderjyllands Symfoniorkester ved at lægge sidste hånd på planlægningen af dagens program. I løbet af februar offentliggøres et detaljeret program for de forskellige arrangementer og aktiviteter den 18. april.

FAKTA:

10.00-11.00   Militær ceremoni – kranselægning ved fællesgravene på Dybbøl Banke

11.30-12.30  Civil ceremoni i Kongeskansen med taler, sang, musik og dans

12.30-14.30  Forskellige arrangementer for hele familien på Dybbøl Banke

Fra kl. 15.00  Arrangementer i og omkring Sønderborg Slot

15.00-16.00  Gudstjeneste i Sct. Marie Kirke

20.00-22.00  Aftenarrangement i Alsion

For yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210

APPFWU01V