Skip til primært indhold

Bo Libergren valgt til formand for Sundhedssamordningsudvalget

Region Syddanmarks sundhedssamordningsudvalg har i dag konstitueret sig og valgt Bo Libergren til formand for udvalget.

Umiddelbart efter regionsrådsmødet i dag, hvor regionsrådet nedsatte Sundhedssamordningsudvalget som ét af ni stående udvalg, konstituerede udvalget sig og valgte Bo Libergren (V) til formand og Jørn Lehmann Petersen (S) til næstformand i udvalget.

- Kampen for at alle syddanskere har en praktiserende læge. Det bliver én af sundhedssamordningsudvalgets vigtigste opgaver. Alle, der læser aviser, ved, at det er en kamp fra hus til hus. I dag har alle borgere her i regionen en praktiserende læge, og i udvalget vil vi arbejde hårdt for, at det også skal være sådan fremover, siger Bo Libergren, nyvalgt formand for sundhedssamordningsudvalget.

- En anden vigtig opgave bliver at få den nye sundhedsaftale mellem regionen og de 22 kommuner til at fungere godt, sådan at for eksempel hjemmeplejen er klar til at tage over, når gamle fru Jensen bliver udskrevet fra sygehuset. Her er vi allerede nået langt, men nu handler det blandt andet om, at psykiatriske patienter kommer til at opleve nogle bedre overgange mellem de forskellige sektorer.

Sundhedssamordningsudvalget skal beskæftige sig med sundhedssamarbejdet mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Udvalget får det politiske ansvar for sundhedsaftalen med kommunerne, sundhedshusene og den regionale rådgivning til kommunerne på forebyggelsesområdet. Udvalget får også ansvaret for planlægningsopgaver på praksisområdet, ligesom udvalget skal beskæftige sig med det it, der forbinder sygehuse, praktiserende læger og kommuner.

Sundhedssamordningsudvalget får følgende medlemmer: Bo Libergren (V) - formand, Jørn Lehmann Petersen (S) - næstformand, Marianne Mørk Mathiesen (LA), Thies Mathiasen (DF), Poul Sækmose (K), Tage Petersen (V), Preben Friis-Hauge (V), William Jensen (S), Meho Selman (S).

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V