Skip til primært indhold

Sundhedscenter med fokus på mental sundhed i Haderslev rykker nærmere

Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark indstiller til regionsrådet, at ideoplægget til etablering af Haderslev Sundhedscenter godkendes.

Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark støtter ideen om, at der etableres et sundhedscenter i Haderslev, der har fokus på mental sundhed.

På mødet i dag vedtog udvalget at indstille det ideoplæg, der beskriver det kommende Haderslev Sundhedscenter, til godkendelse i regionsrådet. Udvalget indstiller desuden-, at sundhedscentret finansieres med sammenlagt 29,2 millioner kroner fra lokalpsykiatri- og konsolideringsrammen.

Sundhedscentret skal understøtte en sammenhængende indsats overfor den enkelte borger og medvirke til, at der skabes en fælles indgang til sundhedsydelserne, bl.a. jordemoder og vagtlæge.

I forhold til mental sundhed skal sundhedscentret både huse lokalpsykiatri, socialpsykiatri, misbrugsbehandling samt jobcenter.

- Jeg er glad for, at udvalget bakker op om ideen om at samle tilbuddene under samme tag med de fordele, det giver for såvel behandlere som borgere. Vi ønsker at give borgerne et tilbud, der er tæt på og sker netop der, hvor borgeren har sit liv og sin hverdag, siger Thies Mathiasen, (DF), der er formand for regionens Psykiatri- og socialudvalg.

I fællesskab med Haderslev Kommune

Sundhedscenteret etableres i samarbejde med Haderslev Kommune og tanken er, at private aktører også skal kunne leje sig ind i centret, der forventes at blive på 4.634 kvadratmeter. Region Syddanmarks andel af sundhedscenteret forventes at blive på 2.152 kvadratmeter, hvoraf 1.912 kvadratmeter er tiltænkt lokalpsykiatrien.

Der arbejdes ud fra en placering på Clausensvej 3 og 5 i Haderslev, og det kan ifølge tidsplanen stå klar til indflytning i 2017.

Ideoplægget skal også behandles i regionens Sundhedssamordningsudvalg og forventes behandlet på Regionsrådsmødet den 28. april 2014.

Yderligere oplysninger:

Formand for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark, mobil 40 40 77 46

Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 29 20 10 20

Kontaktoplysning

APPFWU01V