Skip til primært indhold

Pierre Topaz valgt som formand for Ligestillingsudvalget

Pierre Topaz (S) blev i dag valgt til formand for Region Syddanmarks Ligestillingsudvalg. Susanne Eilersen (DF) er udnævnt til næstformand.

Pierre Topaz (S) blev i dag valgt til formand for Region Syddanmarks Ligestillingsudvalg. Susanne Eilersen (DF) er udnævnt til næstformand.

Pierre Topaz (S) blev 3. februar 2014 valgt til formand for Region Syddanmarks Ligestillingsudvalg, og han har allerede sat ord på to områder, hvor han vil bekæmpe uligheden.

Det er uligheden i, at mænd i gennemsnit dør cirka fire år før kvinder – og uligheden i, at nogle borgere får dårligere behandlingsforløb end andre, fordi de har så massive problemer, at de ikke kan navigere i sundhedsvæsnet.

- Ligestilling kan ses i mange forskellige sammenhænge, og der er meget at tage fat på. Både indenfor sundhedsvæsnet, psykiatrien og socialområdet – og inden for regional udvikling. For at kunne behandle alle lige, må vi behandle folk forskelligt - alt efter hvilke behov de har, og jeg er selvfølgelig optaget af, hvordan vi bedst kan gøre det, siger Pierre Topaz.

Ligestillingsudvalget tæller syv medlemmer, og udvalget beskæftiger sig med ligestilling i bred forstand bl.a. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet og uddannelse.

I forhold til mændene er Pierre Topaz optaget af, hvordan man kan få dem til at gøre som kvinderne – nemlig at gå til læge, så snart de bliver opmærksomme på noget.

Går man regelmæssigt til læge, er der også en stribe sygdomme, der vil blive opdaget i så god tid, at de kan behandles og måske forlænge livet.

Mere hjælp til særligt sårbare

Pierre Topaz’ andet fokusområde er de særligt sårbare borgere, der ikke ”passer ind” i sundhedsvæsnet og derfor går glip af behandling, de har brug for.

Pierre Topaz synes, at det kunne være interessant at få undersøgt, om Indvandrermedicinsk Klinik i Odense kan udvide sit område, så klinikken også kommer til at omfatte andre grupper af meget sårbare patienter.

De patienter, der i dag er tilknyttet Indvandrermedicinsk Klinik, har typisk komplekse fysiske sygdomme kombineret med psykiske lidelser og sociale problemer.

På klinikken har medarbejderne først og fremmest tid til at sætte sig ind i patientens historie, og medarbejderne har dermed også bedre mulighed for at afdække mulige sammenhænge mellem symptomer og generel livskvalitet og sørge for, at patienterne får individuel vejledning, så de får samme muligheder for at gennemføre udredning og behandling som andre patienter.

Ud over formanden Pierre Topaz (S) og næstformanden Susanne Eilersen (DF) tæller Ligestillingsudvalget Tage Petersen (V), Herdis Hanghøi (V), Mette Bossen Linnet (V), Ida Damborg (SF) og Mikkel Andersen (Enhedslisten).

Yderligere oplysninger:

Pierre Topaz (S), formand for Region Syddanmarks Ligestillingsudvalg, mobil: 29 44 70 33

APPFWU02V