Skip til primært indhold

Nye undersøgelser af letbanens forløb ved Nyt OUH

Region Syddanmark ønsker yderligere undersøgelser af, hvordan en linjeføring af letbanen, der går gennem Nyt OUH, vil påvirke sygehuset før regionen kan tage endelig stilling til linjeføringen. Det skriver Region Syddanmark i et høringssvar til Odense Kommune.

Region Syddanmark foretrækker ligesom Odense Kommune at letbanen kommer til at køre gennem det nye universitetshospital langs den såkaldte vidensakse. Men regionen finder, at der skal yderligere undersøgelser til af letbanens forløb, før den føler sig på fuldstændig sikker grund. Regionens rådgivere har foretaget nogle foreløbige beregninger, der viser, at en letbane gennem Nyt OUH kan fordyre sygehuset med op til 164 mio. kr. – blandt andet fordi sygehusets udstyr danner magnetfelter, der kan blive påvirket af letbanens kørsel gennem området.

Det er hovedessensen i det høringssvar, som Region Syddanmark planlægger at sende til Odense Kommune som svar på kommunens forslag til kommuneplantillæg om 1. etape af Odense Letbane. Region Syddanmarks Innovationsudvalg drøftede sagen på et møde forleden, og regionsrådet tager endelig stilling til høringssvaret på et møde mandag den 24. februar.

- For de tusindvis af patienter, medarbejdere og pårørende, der dagligt kommer til at bruge letbanen til og fra Nyt OUH, vil det være en fordel at letbanen kommer til at køre gennem sygehuset frem for, at den skal udenom. Gåafstanden fra letbanen til sygehuset vil simpelthen blive kortere. Men vi mener ikke, at det nuværende vidensniveau er tilstrækkelig til, at vi kan træffe afgørelsen om den linjeføring nu. Der skal simpelthen yderligere undersøgelser til. Vi vil have sikkerhed for, at letbanen ikke påvirker patientbehandlingen. Forbikørende tog må på ingen måde påvirke patientsikkerheden, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens innovationsudvalg.

Region Syddanmark har fået lavet beregninger, der viser, at en linjeføring gennem Nyt OUH vil give en merudgift på mellem 29-164 millioner kr. Der er særligt tre hovedområder, som Region Syddanmark ønsker afdækket yderligere:

  • Letbanen skal passere krydsende gangbroer og tunneller, og dens påvirkning på disse elementer skal afdækkes. Der skal bl.a. ske en forstærkning af tunnellernes bæreevne, så de kan modstå letbanens vægt, og der kommer til at være en større ændring af landskabet, så letbanen fremstår som et naturligt element med plads til krydsende fodgængere og perroner i en mere bypark-lignende atmosfære.
  • Hvordan vil letbanens kørsel gennem området påvirke bygningen og i særdeleshed følsomt medico-teknisk såsom MR-scannere i forhold til f.eks. magnetfelter?
  • Der vil være et massivt behov for øget koordination mellem de to projekter, når der skal bygges ovenpå og ved siden af hinanden igennem flere faser. Denne omkostning er omgivet af meget stor usikkerhed, men ved en styrket koordinationsindsats vil der kunne spares millioner.

- For at vi kan træffe en ordentlig beslutning skal både vi og Odense Kommune have et solidt beslutningsgrundlag, så lad os forsætte det gode samarbejde og finde de helt rigtige løsninger så tidligt som muligt”, siger Karsten Uno Petersen.

Det er planen, at første etape af letbanen, som kommer til at gå fra Tarupcenteret og Bolbro til Hjallese Station, skal stå færdig i 2019 med passagerkørsel i 2020. Nyt OUH står efter planen færdig i 2021.

Høringsfristen for Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg og VVM med miljøvurdering er 14. marts 2014.

Tegningen viser linjeføringen af letbanen gennem Nyt OUH. Øverst på tegningen ser man koblingszonen, der forbinder Nyt OUH med Syddansk Universitet og nederst hovedindgangen til Nyt OUH. Der er planlagt, at letbanen skal have to stoppesteder ved Nyt OUH.

Tegningen viser linjeføringen af letbanen gennem Nyt OUH. Øverst på tegningen ser man koblingszonen, der forbinder Nyt OUH med Syddansk Universitet og nederst hovedindgangen til Nyt OUH. Der er planlagt, at letbanen skal have to stoppesteder ved Nyt OUH.

Yderligere oplysninger:

Formand for innovationsudvalget Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark, mobil 21 63 11 93

Projektdirektør for Nyt OUH Niels Mortensen, mobil 29 20 12 01

Kontaktoplysning

APPFWU01V