Skip til primært indhold

Jørn Lehmann Petersen valgt til formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer

Regionsrådet nedsatte for nylig Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer som ét af i alt ni stående politiske udvalg. Torsdag konstituerede udvalget sig og valgte Jørn Lehmann Petersen (S) til formand og Preben Jensen (V) til næstformand.

- Det er et uhyre spændende område, jeg bliver formand for. Vi ved, at der skal bruges en masse sand og grus til de kommende års store infrastrukturprojekter som motorvejsudvidelserne på Fyn og i Trekantområdet, de store sygehusbyggerier samt tilslutningsanlæg i forbindelse med udrulningen af timemodellen for tog. Derfor lægger jeg stor vægt på, at vi får en god dialog med entreprenører, stat, kommuner, og de der bliver berørt af råstofindvindingen. Jeg håber, at dette kan medvirke til at forhindre en række konflikter, siger den nyvalgte formand.

- I det hele taget vil jeg arbejde for, at vi får den gode dialog så tidligt ind i processen som muligt. Det vil give bedre tid og mulighed for at finde alternative løsninger, påpeger Jørn Lehmann Petersen.

Drikkevandet er det vigtigste

Dialog bliver også et vigtigt omdrejningspunkt på jordforureningsområdet, hvor der langtfra er penge nok til at rydde op i de flere tusinde forureningssager i Syddanmark. Derfor skal dialogen bruges til at fortælle om regionsrådets prioriteringer og sikre sammenhæng til kommunernes indsats på området.

- Trusler mod børn og unge, den generelle sundhed og drikkevandet står højt på min liste. Rent drikkevand er noget, vi tager som en selvfølge herhjemme, og jeg vil gøre mit til, at vi ikke kommer i en situation som i andre lande, hvor drikkevand er noget, man køber på flaske, slår Jørn Lehmann Petersen fast.

Han har selv i sin tid som borgmester i Broager, der nu er en del af Sønderborg Kommune, oplevet en forureningssag, som betød lukning og flytning af vandværket. Men også hvordan det gennem dialog lykkedes at få selskabet bag forureningen til at påtage sig ansvaret og rydde op.

Udvalgets opgaver

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer har til opgave at skabe de overordnede rammer for at sikre forsyningen af råstoffer til byggeri, diger, veje og andre infrastrukturanlæg. Det sker gennem råstofplanen, som udpeger potentielle råstofressourcer og udlægger dokumenterede råstofressourcer til graveområder. Regionsrådet tager hvert fjerde år stilling til, om planen skal justeres. Derudover indstiller udvalget prioriteringen af nye forureningsundersøgelser og oprensninger til regionsrådet.

Medlemmerne i udvalget

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer får følgende medlemmer: Jørgen Lehmann Petersen (S), Preben Jensen (V), Niels Erik Søndergaard (DF), Mette Bossen Linnet (V), Ulrik Sand Larsen (V), William Jensen (S), Peter Christensen (S). 

Foto af udvalgsformand Jørn Lehmann Petersen:

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V