Skip til primært indhold

Unikke testmiljøer blåstempler velfærdsteknologi

Region Syddanmark indvier onsdag 17. december 2014 unikke testmiljøer, der på tværs af offentlige sektorer, borgere og private virksomheder skal udvikle velfærdsteknologiske løsninger efter international standard. De såkaldte CoLABS bliver de første af sin art i Danmark.

Tænk, hvis man som borger kunne blive medudvikler af velfærdsteknologiske løsninger og i samarbejde med professionelt sundhedspersonale og innovative virksomheder udvikle løsninger, der – på trods af sygdom – giver et bedre liv? Og tænk, hvis man som virksomhed kunne få mulighed for at udvikle teknologiske sundhedsløsninger i de hverdagsmiljøer, løsningen skal anvendes i?

Ovenstående er drømmescenarier for mange borgere og for enhver virksomhed med innovative løsninger.

Drømmen går i opfyldelse, når CoLAB Denmark indvies og åbner dørene op for de første projektlaboratorier kaldet CoLABS. 

Det sker onsdag 17. december 2014 kl. 16-18 hos Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10G i Odense.  Læs programmet for indvielsen her.

Bag udviklingen af konceptet står Region Syddanmark med partnere fra det offentlige og private samt vidensinstitutioner og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter.
- CoLAB Denmark er en samarbejdsmodel, der binder de offentlige sektorer sammen med private virksomheder om at udvikle velfærdsteknologiske løsninger, der skal komme vores borgere til gode. CoLAB Denmark tilbyder faciliteterne til, at disse løsninger kan udvikles, siger Diana Arsovic Nielsen, direktør for Syddansk Sundhedsinnovation.

Tredobbelt bundlinje

Modellen består af i alt fem lokale CoLABS, der vil ligge i forbindelse med de fem syddanske sygehuse – ude i den virkelighed, som teknologien er målrettet imod – mens Plug’n’Play lab er indrettet i Syddansk Sundhedsinnovations 1.900 kvm store innovationshal. Og på dagen er der mulighed for at se de to former for labs – CoLAB Recovery & Rehab målrettet psykiatri- og socialområdet samt Plug’n’Play lab – demonstreret.

De offentlige aktører er i disse år særligt udfordret på store udgifter til nye sygehusbyggerier, flere patienter, ældre borgere og højere udgifter til specialmedicin. På samme tid bliver ressourcerne til at løfte disse opgaver konstant mindre. Der er med andre ord i høj grad brug for teknologiske løsninger, der kan imødekomme disse udfordringer og så vidt muligt mobilisere patienten eller borgeren til at behandle sig selv i eget hjem.

Set fra borgerens synspunkt er der langt større værdighed i at blive i eget hjem. Det giver større frihed og selvbestemmelse, og det kan modvirke nogle af de risici en evt. hospitalsindlæggelse kan medføre – fx øget risiko for infektioner.

Dem, der står med nøglen til løsningen, virksomhederne, har tidligere manglet koordinerede faciliteter til at få testet og kvalificeret deres produkter direkte på den målgruppe, som i sidste ende er aftager af det færdigudviklede produkt. Det får de nu med de fem CoLABS og Plug’n’Play lab, der samtidig certificerer dem efter international standard.

På dagen deltager bl.a. regionsrådsformand Carl Holst (V) og Odense Kommunes borgmester Anker Boye (S) som repræsentanter for de offentlige aftagere af projektlaboratoriernes serviceydelser samt Claus F. Nielsen fra Delta.

Yderligere oplysninger:

Diana Arsovic Nielsen, direktør i Syddansk Sundhedsinnovation, tlf. 4143 0076

APPFWU01V