Skip til primært indhold

Opsamling af olie følges politisk

Formand for Region Syddanmarks miljøudvalg, Jørn Lehmann Petersen (S), tager nu initiativ til at oprette en politisk følgegruppe i sagen om olieforurening fra Shells terminal i Fredericia.

Når Shell i løbet af december tænder for det anlæg, der er etableret til opsamling af den olie, der siver ud ved Østerstrand i Fredericia og videre ud i Lillebælt, vil det ske under stor politisk bevågenhed.

Udvalgsformand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark, Jørn Lehmann Petersen (S), har taget initiativ til at etablere en politisk følgegruppe til at supplere det samarbejde, der på teknisk plan har fundet sted mellem region, kommune og Miljøstyrelsen.

- Både Region Syddanmark og Fredericia Kommune er selvfølgelig meget interesseret i, at forureningen ved havneterminalen og Østerstrand fjernes på den bedst mulige måde. Derfor er det naturligt, at myndighederne nu formelt etablerer en politisk følgegruppe, så vi så tæt som muligt kan følge, hvordan det går med opsamlingen af olien, siger Jørn Lehmann Petersen.

Forurening fra 1985

Forureningen antages at stamme tilbage fra 1985, hvor der blev konstateret en massiv olieforurening og udsivning til Østerstrand. Dengang foretog Shell en oprensning.

Miljøstyrelsen, der er myndighed for Shell-raffinaderiet og havneterminalen, har vurderet, at Shell ikke kan påbydes at fjerne forureningen.

Det glæder dog formanden for Miljø- og Energiudvalget i Fredericia Kommune, Christian Bro (S), at Shell har valgt at gå ind i sagen på frivillig basis, når nu Miljøstyrelsen mener, at den ikke kan udstede et påbud om oprydning.

Opsamlingen forventes at tage tre år.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Jørn Lehmann Petersen (S), Region Syddanmark, tlf. 4040 5833

Udvalgsformand Christian Bro (S), Fredericia Kommune, tlf. 2085 0192

Områdechef Karsten Baisgaard, Region Syddanmark, tlf. 7663 1931

Kontaktoplysning

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V