Skip til primært indhold

Fuld fart på sundhedsforskningen

18 nye ph.d.-projekter har nu fået regionsrådets velsignelse, og der er således fortsat en positiv udvikling i sundhedsforskningen i Region Syddanmark til gavn for patienterne.

Kan telemedicin hjælpe patienter med svær KOL? Hvilken operationstype er bedst for patienter med brud på den nederste del af skinnebenet? Og kan måling af patientrapporteret livskvalitet forbedre livskvaliteten og behandlingsforløbet hos mennesker med lungekræft?

Det er nogle af de spørgsmål, som ph.d.-studerende på de syddanske sygehuse nu har fået støtte til at forske i. Regionsrådet godkendte på mandagens møde, at i alt 18 ph.d.-projekter sættes i søen og bevilligede i alt ni millioner kroner til formålet:

- En stærk indsats på forskning er en forudsætning for at få et sundhedsvæsen i fremdrift og udvikling. Derfor har vi siden 2007 arbejdet for at styrke sundhedsforskningen og støbt et fundament, der er så solidt, at det er stærkt nok til at bære nye ambitiøse tiltag. Vi ønsker forskning og behandling på højt internationalt niveau, der gør Region Syddanmark endnu mere attraktiv for patienter, klinikere, forskere og fonde, siger Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for regionens Sundhedsudvalg.

Han tilføjer, at der i 2007 var 107 ph.d.-studerende og 37 professorer på sygehusene i Region Syddanmark. I 2013 var antallet af ph.d.-projekter mere end tredoblet til 336, og 88 havde titel af professor.

I forhold til udgivelser udgav forskere i Region Syddanmark i 2007 755 artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter. I 2013 var det tilsvarende tal 1.336.

Forskning på tværs

Regionsrådet fordeler hvert år 80 millioner kroner til støtte af sundhedsforskningen i regionen.

Alle sygehuse har desuden egne forskningsmidler, og på Odense Universitetshospital er der etableret fire eliteforskningscentre, og der er planer om flere.

Yderligere oplysninger

Formand Poul-Erik Svendsen, (S) Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, mobil 2920 1200

Direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark, mobil 2172 6687

Kontaktoplysning

APPFWU01V