Skip til primært indhold

Carl Holst: Meningsløs besked fra Rigsarkivet

På den ene side fastholder Rigsarkivet over for Region Syddanmark, at man vil have en såkaldt arkiveringsversion af Dansk Almen Medicinsk Database udleveret, inden regionen sletter den. På den anden side siger Rigsarkivet, at regionen er forpligtet til at slette sundhedsoplysninger i databasen, som borgere ikke ønsker optræder i den. Regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V) kalder beskeden fra Rigsarkivet for bizar, selvmodsigende og meningsløs.

Den 26. november afgjorde Statens Serum Institut, at store dele af de data, som er indeholdt i Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD), var indsamlet i strid med sundhedsloven og derfor skal slettes.

Region Syddanmark, som er ansvarlig for DAMD, gik derfor i gang med at forberede en sletning. Men inden sletningen var en realitet, henvendte Rigsarkivet sig til Region Syddanmark og meddelte, at Region Syddanmark ikke må slette data fra DAMD, før der foreligger en såkaldt arkiveringsversion til Rigsarkivet. Det er en kopi af alle oplysninger i DAMD. Rigsarkivets begrundelse er, at DAMD efter Rigsarkivets vurdering er bevaringsværdig.

Samtidig har Rigsarkivet meddelt Region Syddanmark, at regionen er forpligtet til at slette sundhedsoplysninger i databasen, hvis borgere henvender sig og anmoder om at få deres oplysninger i databasen slettet.

Region Syddanmark mener, at de oplysninger i DAMD, som er indsamlet i strid med sundhedsloven, blot skal slettes og ikke videregives til nogen. Kravet fra Rigsarkivet om at udlevere databasen samtidig med, at regionen forpligtes til at slette data i DAMD er fuldstændig meningsløst.

- Meldingerne fra Rigsarkivet giver simpelthen ingen mening. De er bizarre og selvmodsigende. Vi er i forvejen imod at aflevere noget til Rigsarkivet, som aldrig vil kunne anvendes legitimt. Hvis vi så også er forpligtede på at slette oplysninger fra borgere, som ikke ønsker at optræde i arkiveringsversionen, giver det da slet ingen mening. Hvis arkiveringsversionen var ubrugelig før, vil den da være fuldstændig værdiløs, hvis vi begynder at pille i den, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Vil bede kulturministeren gå ind i sagen

Carl Holst vil nu bede kulturministeren, der er øverst politiske ansvarlige for Rigsarkivet, om at gå ind i sagen.

DAMD indeholder sundhedsoplysninger fra flere end fire millioner danskere. Oplysningerne er indsamlet fra de praktiserende lægers journaler og omfatter sundhedsoplysninger om mere end 700 diagnoser. Formålet med DAMD er at indsamle data, som kan bruges til forskning og kvalitetsudvikling af almen praksis.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V