Skip til primært indhold

Region Syddanmarks sygehuse skal spare

Regionsrådet i Region Syddanmark har bedt administrationen om at finde besparelser på 120 mio. kr. på sygehusenes samlede 2015-budgetter.

Den stramme økonomiaftale, som regionerne indgik med regeringen lige før sommerferien, betyder, at Region Syddanmark fra næste år på væsentlige områder bliver nødt til at overgå til rammestyring af sygehusene i regionen.

Det indebærer, at det enkelte sygehus får et fast budget til et fast aktivitetsniveau. Hidtil har det været sådan, at hvis et sygehus havde flere planlagte patienter end aftalt, fik sygehuset også ekstra penge for det. Det er der ikke finansiering til i økonomiaftalen.

- Sygehusene bliver nødt til at behandle færre patienter og prioritere hårdere blandt dem. Det er den benhårde konsekvens af regeringens linje i forhandlingerne. Det vil jeg med jysk underdrivelse kalde en udfordring, når vi samtidig skal overholde udredningsretten og behandlingsgarantien, siger regionrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V).

Udarbejder sparekatalog

Økonomiaftalen stiller krav om øget produktivitet svarende til øget aktivitet for ca. 300 mio. kr., som sygehusene skal yde ekstra indenfor en uændret økonomisk ramme. Derudover betyder den stramme økonomiaftale, at Region Syddanmark - i lighed med de andre regioner - også skal finde egentlige besparelser.

- Det er en rigtig frustrerende følge af regeringens kurs. Vi har i Region Syddanmark igennem mange år været produktive og effektive, og som følge af det har vi haft balance i økonomien hvert eneste år, siden regionerne blev dannet i 2007. Hvis det skal fortsætte, bliver vi nødt til at skære til, forklarer Carl Holst.

Derfor har politikerne i forretningsudvalget bedt sygehusene om at finde besparelser på 120 millioner kroner til næste år. Besparelserne skal findes på de somatiske sygehuse, inden for de områder som sygesikringen dækker og i administrationen.

Spareforslag frem først i september

Regionsrådet har 25. august 2014 haft 1. behandling af budgettet. Herefter har sundhedsdirektionen frem til 9. september 2014 til at udarbejde et sparekatalog.

Det er så planen, at regionsrådspolitikerne kan tage stilling til de enkelte elementer i sparekataloget 29. september samtidig med, at de vedtager næste års budget.

- Det er for tidligt at sige noget mere præcis om, hvor og hvordan vi kommer til at spare. Men spare skal vi, og jeg har desværre svært ved at se, hvordan vi kan gennemføre disse besparelser uden at afskedige medarbejdere. På samme måde er anlægsrammerne så stramme, at vi bliver nødt til at prioritere mellem vedligeholdelse af medicinsk apparatur eller at udskyde allerede planlagte projekter. Det er en træls situation, som vi gerne ville være foruden, siger Carl Holst.

Medarbejderne på regionens sygehuse blev orienteret om sparekatalogets indhold før regionsrådsmødet.

Det samlede budget for regionens sygehuse, sygesikringen og regionshuset i 2015 er på omkring 21 milliarder kroner.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V