Skip til primært indhold

Bedre velfærd for færre penge

Region Syddanmark vil finde gode idéer og udvikle dem, så de kan bredes ud og i sidste ende skabe bedre velfærd og vækst for færre penge.

Udsendelse af digitale indkaldelsesbreve, byggerier i samarbejde med det private og flere videomøder skal give bedre velfærd i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

De initiativer er en del af den plan, som regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet 25. august 2014. Planen hedder ”Smart Vækst og Velfærd”, og den består i al sin enkelthed i, at regionen vil støvsuge Syddanmark og resten af landet for gode idéer for at finde smartere løsninger på forskellige problemstillinger. 

Idéerne skal derefter ses efter i sømmene og udvikles, og hvis de holder vand, skal de udbredes til hele regionen – og måske resten af landet.

Den evige økonomiske skruetvinge

Årsagen er stigende udgifter til medicin, flere ældre, flere kronikere og flere behandlingsmuligheder – men ikke flere penge. Det er en skruetvinge, som Region Syddanmark bliver nødt til at forholde sig til, mener regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Vi står i en benhård situation, hvor vi skal løfte en stadig større opgave samtidig med, at vores udgifter bare stiger og stiger. Vi er tvunget til at tænke alternativt, hvis vi skal opretholde og forbedre den velfærd, som vi har i dag.

Indsamlingen, udviklingen og gennemprøvningen af idéerne skal være med til at gøre det tydeligt, hvilken effekt idéerne kan få i forhold til borgerne, samt hvilke økonomiske gevinster, det vil give at gennemføre dem.

- Vi kan ikke sidde på hænderne, når vi kan se, at vores budgetter bliver mere og mere pressede, og derfor går vi meget målrettet til opgaven, så vi - og andre - hurtigt kan få glæde af idéerne, siger Carl Holst.

Tre kategorier af idéer

Region Syddanmark vil indsamle idéer til tre kasser. Èn kasse vil indeholde udviklingsprojekter, hvor der er behov for at udvikle nye og smarte løsninger. Udviklingsprojekterne er valgt efter, at potentialet rækker ud over Region Syddanmark.

Kasse nummer to vil indeholde idéer, der ikke er født i regionen. Fælles for dem vil være, at de er førende på området, og at Region Syddanmark kan lære af dem.

Tredje og sidste kasse vil indeholde de idéer, som udspringer fra regionen, og som er førende på området. Idéerne vil kunne deles med andre.

I alt har regionen på nuværende tidspunkt indsamlet 59 idéer og cases og fordelt dem i syv forskellige spor, der i sidste ende skal debatteres af regionsrådet på en række temadrøftelser. 

Fakta:

Region Syddanmark har lanceret en politisk plan, der skal være med til at sikre og udvikle velfærden i sundhedsvæsenet. Planen hedder ”Smart Vækst og Velfærd”, og den skal sikre, at regionen indsamler de bedste idéer og udvikler og afprøver dem, så de kan udbredes.

Regionen har indsamlet 59 idéer og inddelt dem i syv spor. Sporene vil blive drøftet et af gangen frem til sommeren 2015.

  1. Smart vækst
  2. Smart sundhed & sygehuse
  3. Smart psykiatri
  4. Smart administration
  5. Smart tværsektorielt samarbejde
  6. Smart uddannelsesindsats
  7. Smart kompetenceudvikling

Yderligere informationer:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark, telefon 2920 1975.

APPFWU02V