Skip til primært indhold

Turismekurser skaber større omsætning

Mere end hver tredje inden for turisme-erhvervet oplever øget omsætning eller større effektivitet efter at have været på kursus hos Oplevelsernes Academy. De gode resultater udløser nu en støtte på 3,4 mio. kr. fra Syddansk Vækstforum.

I en foreløbig evaluering af hvilken effekt, kurser hos Oplevelsernes Academy har på kursisterne, svarer mere end hver tredje, at de har øget omsætningen eller effektiviseret som følge af deres kursusdeltagelse. Og mere end hver fjerde kursist oplever ”i høj” eller ”meget høj grad”, at deres produkt- og forretningsudvikling bliver styrket.

Kursisterne er alle medarbejdere og ledere i det syddanske turisme-erhverv, og Oplevelsernes Academy arbejder målrettet på at udvikle kompetencer i turisme-erhvervet.

Kurser kan fortsætte

Med de gode resultater og en stor efterspørgsel efter kompetenceudvikling i turisme-erhvervet in mente, har Syddansk Vækstforum besluttet at støtte Oplevelsernes Academy med godt 3,4 millioner kroner fra EU’s socialfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler.

Det betyder, at Oplevelsernes Academy har økonomi til at fortsætte det gode arbejde året ud, og det glæder regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V), som også er formand for Syddansk Vækstforum.

- Tilbagemeldingerne fortæller mig, at akademiet er med til at give det nødvendige løft af kompetencer, som skal til for at trække flere turister til Syddanmark. Med mere viden kan medarbejderne i turisme-branchen højne kvaliteten af den service, de leverer. Og det er helt afgørende for at skabe større vækst i erhvervet, siger Carl Holst.

Givskud ZOO på skolebænken

Også fra turisme-erhvervet er der glæde over, at regionen fortsat prioriterer og støtter kompetenceudvikling i branchen.

En af de virksomheder, som har benyttet sig af kurserne, er Givskud ZOO. De seneste to år har omkring 100 medarbejdere deltaget i forskellige kurser udbudt af Oplevelsernes Academy.

- Vi har haft stort udbytte af kurserne, siger salgschef Ditte Bank Thorsager fra Givskud ZOO og forklarer, at virksomheden bl.a. har deltaget i skræddersyede kurser om forretningsudvikling og kurser, som har givet kompetenceløft af sæsonpersonalet. Bl.a. fulgte en funktionsleder et kursus i service og værtskab, som har givet ham input til at undervise sæsonpersonale i god gæsteservice.

OECD vil lære af Oplevelsernes Academy

Det er ikke kun Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark, som ser potentialet i Oplevelsernes Academy. Lige nu er OECD i gang med at undersøge, hvordan man kan forbedre karriere- og udviklingsmulighederne for dem, som arbejder i turisme-erhvervet.
OECD har særligt kig på, hvordan der kan skabes helårs- og fuldtidsbeskæftigelse i små og mellemstore turisme-virksomheder, hvor der i dag typisk er tale om sæson- og deltidsjob.
I den forbindelse har Oplevelsernes Academy netop været inviteret til et møde i OECD’s turisme komité, som et af de bedste danske eksempler på, hvordan man kan løfte kompetenceniveauet inden for turisme-erhvervet ved at arbejde ud fra erhvervets præmisser og behov.

Fakta

Oplevelsernes Academy er et uddannelsesprojekt, der skal løfte uddannelsesniveauet hos virksomheder i turisme-erhvervet. Parterne er syddanske uddannelsesinstitutioner, kommuner og turistvirksomheder. Syddansk Vækstforum har med den nye bevilling støttet projektet med ca. 28,5 mio. kr. fra EU’s socialfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler.

For yderligere information:

Formand for Syddansk Vækstforum og regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210

Salgschef Ditte Bank Thorsdager, Givskud ZOO, tlf. 7671 0254

Projektleder Marie Bjørg Nordlund, Oplevelsernes Academy, mobil 2115 0969

APPFWU01V