Skip til primært indhold

Regionsrådet godkender nyt dansk-tysk samarbejdsprogram

Det dansk-tyske samarbejde vokser markant i perioden frem til 2020 med et budget på godt en mia. kr., større programområde og flere partnere.

Den nye generation af Interreg-samarbejdet skal i perioden 2014-2020 fremme vækst og samarbejde hen over grænsen inden for blandt andet erhverv, energi, beskæftigelse, uddannelse og kultur.

En mia. kr. til rådighed

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling stiller over 675 mio. kr. til rådighed. Hertil kommer projekternes egen finansiering. Samlet giver det næsten en saltvandsindsprøjtning på ca. en mia. kr. til det dansk-tyske samarbejde.

Der var bred opbakning på mødet i Regionsrådet i Region Syddanmark  til planerne om også fremover at være end del af Interreg-samarbejdet, og samtidig besluttede regionsrådet at stille garantier for et beløb på ca. 169 mio. kr. 

Region Sjælland er med

Bag programmet står 11 partnere fra Region Sjælland, Region Syddanmark, de tyske kredse Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Ostholstein og Plön samt byerne Kiel, Flensburg, Neumünster og Lübeck.

Samtidig med, at EU tildeler grænseområderne højere støttebeløb, er kravet om strategisk tyngde og påviselig effekt af iværksatte initiativer blev skærpet. For at honorere dette har parterne bag de to hidtidige dansk-tyske Interreg-programmer, hvor henholdsvis Region Syddanmark og Region Sjælland var ansvarlige, nu valgt at arbejde frem imod ét stort dansk-tysk program.

Stærke partnerskaber for vækst

- Ved at lægge de to hidtidige separate programmer sammen til ét stort, åbnes der op for nye samarbejder og stærke partnerskaber til at stå bag både store strategiske, men også mindre borgernære projekter. Afsættet herfor er at skabe vækst baseret på fælles erhvervsmæssige styrkepositioner, videreudvikling af det dansk-tyske kultursamarbejde, etablering af effektive administrative programorganer og sikring af mindst mulig bureaukrati for projektholderne, siger formanden for Udvalget for Dansk-tysk Samarbejde, Hans Philip Tietje (V).

Nyt sekretariat i Kruså

Et nyetableret sekretariat ved landegrænsen i Kruså er klar til at give projekter hjælp og vejledning. Den første ansøgningsfrist for projekter forventes at blive i efteråret 2014, men allerede nu er aktører velkommen til at kontakte sekretariatet for at drøfte ideer til nye samarbejdsprojekter.

Fakta:

  • Interreg-programmerne er et initiativ til fremme af den regionale udvikling i EUs grænseregioner. Initiativet har eksisteret siden 1991 og været medfinansieret af den Europæiske Regionalfond.
  • I perioden 2007-2013 deltog Region Syddanmark i INTERREG 4A-samarbejdet med seks tyske parter i Slesvig-Holsten. For Region Syddanmarks vedkommende har samarbejdet ligget i forlængelse af den overordnede strategi for det dansk-tyske samarbejde og af regionens vækstorienterede erhvervsudviklingsstrategi.
  • I samme tidsrum deltog Region Sjælland i et lignende program med 3 tyske partnere i den nordøstlige del af Delstaten Slesvig-Holsten.
  • For perioden 2014-2020 nedsættes der et Interreg-udvalg på 34 danske og tyske medlemmer. Udvalget skal træffe beslutning om indkomne projektansøgninger og overvåge programmets fremdrift. Region Syddanmark og Region Sjælland får hver to pladser.
  • For Region Syddanmark er Hans Philip Tietje (V) og Poul-Erik Svendsen (S) udpeget som medlemmer, og på et senere tidspunkt skal regionsrådet udpege de øvrige danske medlemmer. 
  • Region Syddanmark er ansættelsesmyndighed for sekretariatets p.t. seks medarbejdere.
     

Yderligere oplysninger

Formanden for Udvalget for Dansk-tysk Samarbejde, Hans Philip Tietje (V), mobiltelefon 4033 8121

APPFWU02V