Skip til primært indhold

Ni projekter hædret for smarte og grænseoverskridende ideer

Den Dansk-Tyske Innovationspris uddelt ved Dansk-Tysk Erhvervsdag.

Ni projekter med fremtidsperspektiv og grænseoverskridende betydning blev i dag, den 3. april 2014, hædret i forbindelse med den Dansk-Tyske Erhvervsdag. Vinderne fra Danmark og Tyskland modtog prisen i kategorierne ”Innovation” og ”Iværksætteri” med styrkepositionerne Vedvarende energi, Sundhedsøkonomi og Velfærdsteknologi samt Viden.

Statssekretær i arbejdsministeriet Ralph Müller-Beck understregede ved prisoverrækkelsen grænseregionens store økonomiske potentiale, som kan udnyttes optimalt ved et tættere samarbejde:

- Virksomhederne nord og syd for grænsen står over for en fælles udfordring med hensyn til skabelse af økonomisk vækst og arbejdspladser. Derfor drejer det sig om at løfte potentialet på tværs af grænsen ved bedre udnyttelse af de indbyrdes styrker.

Müller-Beck fremhævede, at han var glad for at sidde i juryen, da innovation og fornyelse er centrale drivkræfter for ny økonomisk vækst.

- Vinderne og deres prisbelønnede koncepter beviser, at der i vores region ikke er mangel på kloge hoveder og smarte ideer, sagde Uwe Möser, præsident for IHK Flensburg, og fortsatte:

- Vores region profiterer af denne innovationsånd, som er nødvendig for at forme fremtiden.

Carl Holst, regionsrådsformand for Region Syddanmark, bakker op:

- Fremgang og økonomisk samarbejde skal ikke stoppe ved landegrænsen. I fremtiden skal vi i den Dansk-Tyske Region fokusere skarpere på fælles styrker for at vinde i det globale kapløb.

Ca. 200 gæster var kommet til den Dansk-Tyske Erhvervsdag hos Danfoss Silicon Power i Flensburg, hvor de kunne høre om innovationsemner fra Vedvarende Energi til Fødevareøkonomi. Gæstetaler var prof. Thomas Straubhaar, direktør og talsmand for ledelsen af Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), (”De grænseoverskridende regioners magt”), og Soulaima Gourani, konsulent, iværksætter og forfatter fra Danmark.

Den Dansk-Tyske Innovationspris er del af INTERREG-projektet ”Dybbøl 2014”, som medfinansieres af INTERREG 4A-programmet Syddanmark-Schleswig K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. IHK Flensburg, Region Syddanmark, delstatsregeringen i Schleswig-Holstein, Udviklingsråd Sønderjylland og flere tyske virksomheder og organisationer deltager i projektet.


Vinder i kategorien Innovation

Dr. Kai Graf, FuE-Zentrum FH Kiel GmbH, modtog tredjepræmien i kategorien Innovation, Tyskland.

Dr. Kai Graf, FuE-Zentrum FH Kiel GmbH, modtog tredjepræmien i kategorien Innovation, Tyskland.

Nils Passau og Hannah Stremme, Meteolytix GmbH, Kiel, modtog andenpræmien i kategorien Innovation, Tyskland.

Nils Passau og Hannah Stremme, Meteolytix GmbH, Kiel, modtog andenpræmien i kategorien Innovation, Tyskland.

Prof.Dr. Bosco Lehr, Institut für eHealth und Management im Gesundheitswesen, Flensburg, vandt kategorien Innovation, Tyskland.

Prof.Dr. Bosco Lehr, Institut für eHealth und Management im Gesundheitswesen, Flensburg, vandt kategorien Innovation, Tyskland.

Ulrik Rasmussen, Rail and Road Protec GmbH, Flensburg, vandt kategorien Iværksætteri, Tyskland.

Ulrik Rasmussen, Rail and Road Protec GmbH, Flensburg, vandt kategorien Iværksætteri, Tyskland.

Borgmester Laurids Rudebeck og Peter Normann, Innovationshuset, Tønder, modtog tredjepræmien i kategorien Innovation, Danmark.

Borgmester Laurids Rudebeck og Peter Normann, Innovationshuset, Tønder, modtog tredjepræmien i kategorien Innovation, Danmark.

Lars Jessen, Life-Partners A/S, Padborg, modtog andenpræmien i kategorien Innovation, Danmark.

Lars Jessen, Life-Partners A/S, Padborg, modtog andenpræmien i kategorien Innovation, Danmark.

Ole Bay Jensen, AspIT for unge med særlige behov, modtog førstepræmien i kategorien Innovation, Danmark.

Ole Bay Jensen, AspIT for unge med særlige behov, modtog førstepræmien i kategorien Innovation, Danmark.

Hans J. Pedersen og Jesper Allan Hansen, Manuxa ApS, Nordborg, modtog andenpræmien, mens Rasmus Banke, Banke ApS, Battery Electric Power, Nordborg, vandt i kategorien Iværksætteri, Danmark.

Hans J. Pedersen og Jesper Allan Hansen, Manuxa ApS, Nordborg, modtog andenpræmien, mens Rasmus Banke, Banke ApS, Battery Electric Power, Nordborg, vandt i kategorien Iværksætteri, Danmark.

Tyskland

Institut für eHealth und Management im Gesundheitswesen (IEMG), Fachhochschule Flensburg, Nordstraße 2, 24943 Flensburg (Kontaktperson: Prof. Dr. Bosco Lehr)
Styrkeposition: Sundhedsøkonomi og Velfærdsteknologi

Centrets mål er at skabe en innovativ platform for især at lette markedsadgangen for lokale virksomheder inden for HealthCare IT-området og at gøre eHealth-løsninger anvendelige i det grænseoverskridende medicinske tilbud. Centeret omfatter blandt andet udveksling mellem danske og tyske HealthCare IT-virksomheder, grænseoverskridende overførsel af knowhow mellem eksperter på sundhedsområdet og fælles produktudvikling samt udnyttelse af synergier.

Meteolytix GmbH, Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel (Kontaktperson: Dr. Meeno Schrader)
Styrkeposition: Vedvarende energi

Den unge virksomhed vil som meteorologisk serviceudbyder (prognose, rådgivning, studier) ekspandere med innovative produkter i den nordlige del af Schleswig-Holstein og i grænseregionen. Hovedvægten ligger på prognoser for erhvervsvirksomheder inden for produktion, der arbejder med letfordærvelige varer, som for eksempel bagerier, på serviceområdet (for eksempel fritidsparker og inden for energiproduktion (elproduktion fra vind- og solvarmeanlæg).

FuE-Zentrum FH Kiel GmbH, PerformanD, Schwentinestraße 24, 24149 Kiel (Kontaktperson: Prof. Dr. Kai Graf)
Styrkeposition: Tværsnitsemne Viden

Udvikling af et system, er muliggør bedre præstationer for jollesejlere, er et grænseoverskridende samarbejdsprojekt mellem to højere læreanstalter (Mads Clausen Instituttet og Fachhochschule Kiel) i den sejlsportsinteresserede Østersøregion. Der forventes international efterspørgsel efter både teknologien og produktet.

Danmark

AspIT, Undervisning for unge med særlige behov, Boulevarden 48, 7100 Vejle (Kontaktperson: Lars Jessen)
Styrkeposition: Tværsnitsemne Viden

AspIT er en erhvervsorienteret IT-uddannelsesmodel for unge med Aspergers syndrom og særlige behov. Grundtanken er, at unge, der afslutter folkeskolen, får tilknytning til arbejdsmarkedet inden for IT-området – og på en måde, så det passer til deres kompetencer. Målet med uddannelsen AspIT er at sikre de unge relevante beskæftigelsesmuligheder.

Life-Partners A/S, Care Manager, Transitvej 20C, 6330 Padborg (Kontaktperson: Lars Jessen)
Styrkeposition: Sundhedsøkonomi og velfærdsteknologi

Life-Partners A/S tilbyder et IT-totalkoncept, som skal sikre alle partnere/medarbejdere i en virksomhed hurtigere og mere sikker kommunikation og gnidningsløse forretningsprocesser i form af optimeret planlægning og styring af ressourcer. Produktet Care-Manager er en ny og innovativ kommunikationsplatform, specielt designet til plejehjem og hjemmeplejen. Formålet er at forbedre planlægningen af arbejdet og bidrage til en mere effektiv kommunikation – både internt og eksternt.

Tønder Erhvervsråd, Innovationshuset, Kongevej 57, 6270 Tønder (Kontaktperson: Laurids Rudebeck)
Styrkeposition: Tværsnitsemne Viden

Konceptet sigter på udvikling af en prototype, som er af afgørende vigtighed for iværksættere. Ideen er at skabe et innovationshus for de unge i uddannelsesinstitutioner, iværksættere og det etablerede erhvervsliv. Målet er at skabe synergieffekter og vækst i regionen. Samtidig har iværksættere mulighed for at deltage i uddannelsesmoduler, teamarrangementer, workshops om produktudvikling og i brainstormprocesser. Det er hensigten at etablere et samarbejde mellem en teknisk skole og en virksomhed i Tyskland med kontakt til universitetet.

Vinder i kategorien Iværksætteri

Tyskland

Rail and Road Protec GmbH, Lise-Meitner-Str. 4, 24941 Flensburg (Kontaktperson: Ulrik Rasmussen)
Styrkeposition: Vedvarende energi

Resumé: Rail and Road Protec GmbH er et fremragende eksempel på en relativt nystiftet virksomhed (2009). Med R2P-teknologiplatformen, som består af forskellige moduler, tages der fat på forskelligartede praktiske problemer med absolut samfundsmæssig og individuel relevans (trafikmængde, vandalisme, flådestyring, energiforbrug, kørselskomfort), som løses på en innovativ måde. Rail and Road har især specialiseret sig i produktion og salg af integrerede systemløsninger. Dertil hører især mobil videobeskyttelse, passagertælling og -informationssystemer samt infotainment og flådestyring.

Danmark

Banke ApS, Battery Electric Power, Nordborgvej 81, E35-S14, 6430 Nordborg (Kontaktperson: Rasmus Banke)
Styrkeposition: Vedvarende energi

Resumé: Banke ApS udvikler, producerer og sælger elektriske hjælpedrev til tunge køretøjer. Det primære anvendelsesområde af de såkaldte E-PTOs ligger i betjeningen af renovationsbiler til indsamling og komprimering af affald. En elektrisk renovationsbil, som bliver udstyret med en Banke E-PTO, er et fremragende eksempel på en bæredygtig og innovativ løsning. Diverse projekter og klynger i regionen blev inddraget i udviklingsfasen.

Manuxa ApS, Nordborgvej 81, E14-N8, 6430 Nordborg (Kontaktperson: Hans Jørgen Pedersen)
Styrkeposition: Sundhedsøkonomi og Velfærdsteknologi

Resumé: Manuxa ApS blev stiftet i 2010 med det formål at udvikle ”en stærk, elektronisk hånd til artrosepatienter”. Produktet er en elektromagnetisk gribearm, som er designet til at kunne holde så mange genstande som muligt. Artrosepatienter har nedsat gribekraft og smerter i fingerleddene, således at der i hverdagen er mange ting, de ikke kan gribe om. Problemerne med at gribe om ting afskærer dem fra at arbejde og udføre vigtige daglige aktiviteter som personlig hygiejne, madlavning, rengøring og indkøb.

Yderligere oplysninger:

Heidi Illum Vendler, Region Syddanmark, tlf. 2920 1003, E-mail: dybbol@rsyd.dk

Maria Heiden, IHK Flensburg, Tlf.: 0049 (0461) 806-458, E-mail: dueppel2014@flensburg.ihk.de

APPFWU01V